Byggnadsutskottet fungerar som det kollegiala organ som avses i markanvändnings- och bygglagen och har hand om de myndighetsuppgifter som gäller byggnadstillsynen i staden.

Byggnadsutskottet har fem ledamöter med personliga ersättare. Ledande byggnadsinspektören är föredragande i utskottet.

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistor och protokoll från och med 1.1.2021

Protokoll 1.7.2017 – 31.12.2020

Protokoll 1.6.2015 – 30.6.2017 (Byggnadsnämnden)

Mötestidtabell

(onsdagar kl. 17.30 ifall inte annat anges)

2024
31.1
28.2
3.4
24.4
22.5
12.6 (tisdag)
……….
28.8
25.9
23.10
20.11
11.12

Uppdaterad 4.12.2023

Översikt av organens mötestidtabeller (pdf)

Byggnadsutskottet 2023–2025

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Camilla Sederholm, SFP
(Sonja Hammarén, SFP)

Vice ordförande
Pauli Tuohioja, KD
(Pekka Oksanen, Saml)

Sari Mutka, Saml
(Hanna-Riikka Myllymäki, Saml)

Christel Lamberg-Allardt, SFP
(Christoffer Lindqvist, SFP)

Taisto Miettinen, Sannf
(Esko Suominen, Sannf)

Stadsstyrelsens representant
Juha Pesonen, Gröna

Ungdomsfullmäktiges representant
Robi Vasko
(Erin Härkönen)

Föredragande
ledande byggnadsinspektör Sirkka Lamberg
tfn 050 308 3211

Sekreterare
byggnadstillsynens assistent Merja Pursiainen
tfn 050 411 1707

Personernas e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi (gäller inte ungdomsfullmäktiges representant)