Byggnadsutskottet fungerar som det kollegiala organ som avses i markanvändnings- och bygglagen och har hand om de myndighetsuppgifter som gäller byggnadstillsynen i staden.

Byggnadsutskottet har fem ledamöter med personliga ersättare. Ledande byggnadsinspektören är föredragande i utskottet.

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistor och protokoll från och med 1.1.2021

Protokoll 1.7.2017 – 31.12.2020

Protokoll 1.6.2015 – 30.6.2017 (Byggnadsnämnden)

Mötestidtabell våren 2023

(onsdagar kl. 17.30 ifall inte annat anges)

25.1
22.2
22.3
26.4
24.5
15.6 (torsdag)

Uppdaterad 1.2.2023

Mötestidtabell hösten 2023

(onsdagar kl. 17.30 ifall inte annat anges)

30.8
20.9
25.10
22.11
13.12
……….
31.1.2024

Uppdaterad 25.5.2023

Översikt av organens mötestidtabeller (pdf)

Byggnadsutskottet 2023–2025

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Camilla Sederholm, SFP
(Sonja Hammarén, SFP)

Vice ordförande
Sami Villa, Saml
(Pekka Oksanen, Saml)

Sari Mutka, Saml
(Hanna-Riikka Myllymäki, Saml)

Christel Lamberg-Allardt, SFP
(Christoffer Lindqvist, SFP)

Taisto Miettinen, Sannf
(Esko Suominen, Sannf)

Stadsstyrelsens representant
Suvi Kiesiläinen, Gröna

Ungdomsfullmäktiges representant
Eskil Ehnholm
(Eva Sundberg)

Föredragande/Sekreterare
ledande byggnadsinspektör Sirkka Lamberg
tfn 050 308 3211

Personernas e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi (gäller inte ungdomsfullmäktiges representant)