Stöd för växande, lärande och välbefinnande

I gymnasierna erbjuds studerandena stöd för växande, lärande och välbefinnande. Ändamålsenligt stöd i god tid och med rätt fokus bidrar till att ungdomarna kan växa , lära sig och må bra. Stödet för växande, lärande och välbefinnande byggs upp enligt den ungas individuella behov samt lösningar som ansluter till gemenskapen och lärmiljöerna.