Tukea kasvuun, oppimiseen ja hyvinvointiin

Lukioissa tarjotaan opiskelijoille tukea kasvuun, oppimiseen sekä hyvinvointiin. Tarkoituksenmukaisella, riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella edistetään nuoren kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki rakentuu nuoren yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista.