Stöd för växande, lärande och välbefinnande

Barnets stöd för växande, lärande och välbefinnande organiseras som ett inslag i grundskolans verksamhet. Stödet ordnas med utgångspunkt i barnets styrkor och behov i fråga om lärande och utveckling. Ett ändamålsenligt stöd som sätts in tillräckligt tidigt och riktas rätt främjar barnets tillväxt, lärande och välbefinnande. Stödet för växande, lärande och välbefinnande bygger på barnets individuella behov samt lösningar som gäller gemenskapen och lärmiljöerna.