Nuoria istumassa keskustan ruohorappusilla.

Tukea kasvuun, oppimiseen ja hyvinvointiin  


Lapsen kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki järjestetään osana peruskoulun toimintaa. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Tarkoituksenmukaisella, riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella edistetään lapsen kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki rakentuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista.