Yhteisöllisessä hyvinvointityössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön, luokkien ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi hyvinvointityöhön kuuluu mm. kouluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen. Hyvinvointityötä tehdään yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa.

Koulun yhteisöllinen hyvinvointityö on mm.

  •  hyvinvointityön sisällyttämistä osaksi opetusta
  •  lasten välisten suhteiden vahvistamista
  •  myönteisen vuorovaikutuksen tukemista
  •  kiusaamisen ehkäisyä
  •  koulun kerhotoimintaa
  •  aktiivista ja ohjattua välituntitoimintaa
  •  oppilaan ja huoltajan osallisuuden vahvistamista

Koululla toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (YHR), joka koordinoi, kehittää ja arvioi koulun oppilashuoltotyötä. Oppilashuoltotyötä koulussa johtaa koulun rehtori. YHR:ään kuuluu rehtori, erityisopettaja, oppilaanohjaaja (vuosiluokilla 7-9), koulupsykologi, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. YHR:n toimintaan osallistuu sovitusti myös oppilaat, huoltajat ja muut yhteistyötahot.