Koulupsykologi auttaa lasta ja nuorta, jos hänellä on vaikeuksia esimerkiksi oppimisessa, sopeutumisessa, tunne-elämässä, ryhmässä toimimisessa tai hänellä on haasteilta mielenterveydessä.

Oppilaan vaikeuksia selvitetään ja tukitoimenpiteitä suunnitellaan yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Tapaamisiin osallistuvat sopimuksen mukaan myös esim. oppilaan opettaja, koulun erityisopettaja, oppilaanohjaaja ja rehtori.

Koulupsykologit työskentelevät perusopetuksessa kaikilla vuosiluokilla sekä valmistavassa opetuksessa. Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä sekä oppilaat että heidän huoltajansa tilanteissa, joissa on herännyt huoli lapsen kehityksestä, kasvamisesta tai oppimisesta. Tarvittaessa oppilas tai perhe ohjataan muiden koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden autettavaksi.

Miten koulupsykologi tukee oppilasta?

Koulupsykologi auttaa yhteistyössä huoltajien ja opettajien kanssa lasta oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa, tunne-elämän tai vuorovaikutuksen ongelmissa sekä erilaisissa kriisitilanteissa. Koulupsykologit työskentelevät myös koululuokkien ja oppilasryhmien kanssa.

Koulupsykologin tärkeimpiä työskentelymenetelmiä ovat keskustelut ja neuvottelut lapsen, huoltajien ja opettajien kanssa. Yhdessä pyritään löytämään ratkaisuja, jotka helpottavat oppilaan tilannetta. Usein sovitaan myös tukikäynneistä koulupsykologin luona, joiden aikana selvitellään tarkemmin oppilaan tuen tarvetta.

Koulupsykologit tekevät myös tutkimuksia mm. oppimisen ja tarkkaavuuden haasteiden selvittämiseksi. Koulupsykologin tutkimuksista sovitaan aina huoltajan kanssa. Koulupsykologi tekee arvion tutkimuksen tarpeellisuudesta.

Miten koulupsykologiin saa yhteyttä?

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä itse tai esimerkiksi opettajan välityksellä. Yhteydenoton voi tehdä joko suoraan puhelimella tai Wilman kautta.