Kuraattori on koulun sosiaalialan asiantuntija. Kuraattoreiden tehtävänä on, yhteistyössä koulun muun henkilökunnan kanssa, tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiä, hyvinvointia sekä kasvua ja kehitystä.

Kuraattori auttaa lasta ja nuorta esimerkiksi perhetilanteeseen liittyvissä asioissa, kaverisuhteissa ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Oppilaan tilannetta helpottavia ratkaisuja etsitään yhdessä oppilaan ja huoltajien sekä tarvittaessa oppilaan opettajien kanssa. Kuraattori voi tavata oppilasta koulussa kahden kesken tai yhdessä perheen tai muiden läheisten kanssa. Tapaamisten sisältö muotoutuu oppilaan tarpeiden mukaan.

Tukea voidaan antaa yksittäiselle oppilaalle ja hänen perheelleen, oppilasryhmälle tai koko kouluyhteisölle.

Milloin kuraattorin puheille?

Oppilaana voit ottaa yhteyttä kuraattoriin, jos sinulla on asioita mielessäsi, jotka painavat sinua ja joista haluaisit jutella jonkun aikuisen kanssa. Huoltajana voit ottaa yhteyttä kuraattoriin, jos sinulla on huoli lapsestasi tai perheesi tilanteesta. Myös muut työntekijät koulussa ja koulun ulkopuolella voivat olla yhteydessä kuraattoriin.

Kuraattori voi auttaa esimerkiksi, jos

  •  koulussa tuntuu vaikealta (kaverisuhteet, kiusaaminen, kouluun tuleminen, koulussa työskentely)
  •  kotona on huolia (riitoja, vanhempien ero, päihteiden käyttöä, mielenterveyspulmia)
  •  omat jutut painavat mieltä (vapaa-ajan asiat, yksinäisyys, alakulo).

Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkiinnyttää omia ajatuksia. Kuraattori pystyy tarjoamaan ulkopuolisen näkökulman tilanteeseesi ja tarvittaessa ohjaamaan eteenpäin oikeaan paikkaan tarvitsemasi tuen saamiseksi.

Miten kuraattoriin saa yhteyttä?

Kuraattoria voi tulla tapaamaan itse tai esimerkiksi yhdessä opettajan, kaverin tai vanhemman kanssa. Kuraattorille voi myös soittaa tai laittaa viestiä Wilman tai sähköpostin kautta. Tapaamisessa voidaan miettiä yhdessä keinoja tilanteen helpottamiseksi.

Kuraattorit ohjaavat myös erilaisia ryhmiä (esimerkiksi sosiaalisten taitojen ryhmät) sekä työskentelevät luokissa ja ovat mukana koulun tilaisuuksissa kuten vanhempainilloissa.

Ota yhteyttä

Elina Alatalo

Mäntymäen koulun ja esiopetuksen kuraattori