Kuratorn är skolans expert inom det sociala området. Kuratorerna har som uppgift att, bland annat i samarbete med skolans övriga personal, stödja skolgång, hälsa och välfärd samt tillväxt och utveckling bland barnen och de unga.

Kuratorn hjälper barnen och de unga till exempel i frågor som gäller deras familjesituation, kamratrelationer och skolgång. Lösningar som underlättar situationen för eleven tas fram i samarbete med eleven och vårdnadshavarna. Kuratorn kan träffa eleven i skolan i enrum eller tillsammans med familjen eller andra närstående. Innehållet på mötena utformas efter elevens behov.

Stöd kan ges en enskild elev och dennas familj, en elevgrupp eller hela läroinrättningen.

När ska jag gå till kuratorn?

Som elev kan du kontakta kuratorn om du har något du funderar på, något som trycker dig eller som du vill diskutera med någon vuxen. Som vårdnadshavare kan du kontakta kuratorn om du har farhågor om ditt barn eller din familjs situation. Även andra anställda i skolan och utanför skolan kan kontakta kuratorn.

Kuratorn kan hjälpa till exempel om

  • det känns jobbigt i skolan (kompisrelationer, mobbning, att komma till skolan, att arbeta i skolan)
  • det är bekymmer hemma (gräl, skilsmässa, missbruk, psykisk ohälsa)
  • egna saker trycker en (ensamhet, nedstämdhet, sådant som gäller fritiden).

Bara att ta tag i bekymren och tala ut om saker och ting är ofta en lättnad och skapar klarhet i egna funderingar. Kuratorn kan ge ett perspektiv utifrån på din situation och vid behov hänvisa vidare till rätt instans för att du ska få det stöd du behöver.

Hur kontaktar jag kuratorn?

Du kan komma och träffa kuratorn själv eller till exempel tillsammans med en lärare, en kompis eller en förälder. Du kan också ringa eller skicka meddelande i Wilma eller per e-post. Vi funderar tillsammans på hur vi bäst ska kunna underlätta för dig i situationen.

Kuratorn leder också olika grupper (till exempel grupper för sociala färdigheter, emotionella färdigheter och föräldrar), arbetar i klasserna och medverkar i evenemang på skolan, såsom föräldrakvällar och dagar för samarbete mellan hem och skola.