Målet med stödet för elevens lärande och skolgång är att varje barn ska få en upplevelse av att lyckas, ha framgång i lärandet och känna sig som en del av skolgemenskapen.

I Grankulla får eleverna det stöd som de behöver för lärande och skolgång i första hand i sin egen närskola. Stödet för eleven planeras alltid i samarbete med barnet och vårdnadshavaren. Vid behov medverkar inte bara elevens egen lärare i planeringen, utan också skolans övriga lärare och elevvårdspersonal.

Stödet för elevens lärande och skolgång bygger på en trestegsmodell och man sätter in allmänt, intensifierat eller särskilt stöd efter elevens behov. Stödbehovet kan variera över tid, varför stödformerna och arrangemangen för undervisningen alltid planeras efter behovet. De olika stödformerna i skolan omfattar bland annat stödundervisning, specialundervisning på deltid, olika flexibla upplägg för undervisningen, tjänster av skolgångsbiträde och olika elevvårdstjänster.