Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Periaatteet Kauniaisten kaupungin sidonnaisuusilmoitusten käsittelyssä ja tietojen julkaisussa (pdf)

(henkilökohtainen varajäsen suluissa)

Kaupunginvaltuusto

Puheenjohtaja
Tapani Ala-Reinikka, Kok. (pdf)

I varapuheenjohtaja
Stefan Stenberg, RKP (pdf)

II varapuheenjohtaja
Margit Peltovirta, Vihr. (pdf)

Kaupunginhallitus

Puheenjohtaja
Veronica Rehn-Kivi, RKP (pdf)
(Johanna Hammarberg, RKP) (pdf)

Varapuheenjohtaja
Tiina Rintamäki-Ovaska, Kok. (pdf)
(Virva Wahlstedt, Kok.) (pdf)

Johan Johansson, RKP (pdf)
(Patrik Limnell, RKP) (pdf)

Sofia Stolt, RKP (pdf)
(Nina Colliander-Nyman, RKP) (pdf)

Juha Pesonen, Vihr. (pdf)
(Kristian von Essen, Vihr.) (pdf)

Lauri Ant-Wuorinen, Kok. (pdf)
(Satu Mollgren, Kok.) (pdf)

Mikko J. Salminen, Kok. (pdf)
(Heikki Kurkela, Kok.) (pdf)

Esittelijä
kaupunginjohtaja Christoffer Masar (pdf)

Kulttuurivaliokunta

Puheenjohtaja
Johanna Hammarberg, RKP (pdf)

Varapuheenjohtaja
Pauli Tuohioja, KD (pdf)

Esittelijä
sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich (pdf)

Liikuntavaliokunta

Puheenjohtaja
Minna Korpela, Kok. (pdf)

Varapuheenjohtaja
Johan Hallbäck, RKP (pdf)

Esittelijä
sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich (pdf)

Nuorisovaliokunta

Puheenjohtaja
Margit Peltovirta, Vihr. (pdf)

Varapuheenjohtaja
Elina Eväsoja, Kok. (pdf)

Esittelijä
sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich (pdf)

Rakennusvaliokunta

Puheenjohtaja
Christel Lamberg-Allardt, RKP (pdf)
(Camilla Sederholm, RKP) (pdf)

Varapuheenjohtaja
Pekka Herkama, Kok. (pdf)
(Harri Fagerlund, Kok.) (pdf)

Seija Bucktman, KD (pdf)
(Jaana Kevin, KD) (pdf)

Christoffer Lindqvist, RKP (pdf)
(Peter Lindqvist, RKP) (pdf)

Taisto Miettinen, PS (pdf)
(Esko Suominen, PS sit.) (pdf)

Esittelijä
johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg (pdf)

Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta

Puheenjohtaja
Nina Colliander-Nyman, RKP (pdf)

Varapuheenjohtaja
Johanna Hammarberg, RKP (pdf)

Esittelijä
sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich (pdf)

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Puheenjohtaja
Heikki Kurkela, Kok. (pdf)

Varapuheenjohtaja
Patrik Limnell, RKP (pdf)

Esittelijä
sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen (pdf)

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta

Puheenjohtaja
Satu Mollgren, Kok. (pdf)

Varapuheenjohtaja
Pekka Herkama, Kok. (pdf)

Esittelijä
sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich (pdf)

Tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja/Esittelijä
Olavi Filppula, Kok. (pdf)

Varapuheenjohtaja
Stefan Stenberg, RKP (pdf)

Yhdyskuntavaliokunta

Puheenjohtaja
Camilla Sederholm, RKP (pdf)
(Ulrika Emmerstedt, RKP) (pdf)

Varapuheenjohtaja
Virva Wahlstedt, Kok. (pdf)
(Binga Tupamäki, Kok.) (pdf)

Christel Lamberg-Allardt, RKP (pdf)
(Tiina Nysten, RKP) (pdf)

Bo-Christer Björk, RKP (pdf)
(Konsta Saarela, RKP) (pdf)

Christoffer Lindqvist, RKP (pdf)
(Viktor Grandell, RKP) (pdf)

Elina Eväsoja, Kok. (pdf)
(Atte Saari, Kok.) (pdf)

Minna Korpela, Kok. (pdf)
(Pekka Herkama, Kok.) (pdf)

Tapani Jääskeläinen, SDP (pdf)
(Erkki Karimaa, SDP) (pdf)

Kristian von Essen, Vihr. (pdf)
(Eva-Maija Kuosmanen, Vihr.) (pdf)

Esittelijä
yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju (pdf)

Henkilöstöjaosto

Puheenjohtaja
Veronica Rehn-Kivi, RKP (pdf)

Varapuheenjohtaja
Lauri Ant-Wuorinen, Kok. (pdf)

Esittelijä
henkilöstöjohtaja Ulla Palmroos (pdf)

Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja
Magnus Öhman, RKP (pdf)

Varapuheenjohtaja
Elina Eväsoja, Kok. (pdf)

Esittelijä
kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento (pdf)

Kaupunginjohtaja

Christoffer Masar (pdf)

Yhteystiedot

Sidonnaisuusilmoituksia koskevat muutokset ja päivitykset on ilmoitettava:

Hallintojohtaja
Camilla Söderström
puh. 050 411 0205

Hallintosihteeri
Mattias Karlsson
puh. 050 411 0754

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi