Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Periaatteet Kauniaisten kaupungin sidonnaisuusilmoitusten käsittelyssä ja tietojen julkaisussa (pdf)

(henkilökohtainen varajäsen suluissa)

Kaupunginvaltuusto

Puheenjohtaja
Tapani Ala-Reinikka, Kok. (pdf)

I varapuheenjohtaja
Stefan Stenberg, RKP (pdf)

II varapuheenjohtaja
Juha Pesonen, Vihr. (pdf)

Kaupunginhallitus

Puheenjohtaja
Veronica Rehn-Kivi, RKP (pdf)
(Camilla Sederholm, RKP) (pdf)

Varapuheenjohtaja
Lauri Ant-Wuorinen, Kok. (pdf)
(Virva Wahlstedt, Kok.) (pdf)

Johan Johansson, RKP (pdf)
(Patrik Limnell, RKP) (pdf)

Fredrik Waselius, RKP (pdf)
(Patrick Nysten, RKP) (pdf)

Suvi Kiesiläinen, Vihr. (pdf)
(Saana Nuutinen, Vihr.) (pdf)

Tiina Rintamäki-Ovaska, Kok. (pdf)
(Sami Villa, Kok.) (pdf)

Mikko J. Salminen, Kok. (pdf)
(Satu Mollgren, Kok.) (pdf)

Esittelijä
kaupunginjohtaja Christoffer Masar (pdf)

Hyvinvointivaliokunta

Puheenjohtaja
Virva Wahlstedt, Kok. (pdf)

Varapuheenjohtaja
Patrick Nysten, RKP (pdf)

Esittelijä
sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich (pdf)

Rakennusvaliokunta

Puheenjohtaja
Camilla Sederholm, RKP (pdf)
(Sonja Hammarén, RKP) (pdf)

Varapuheenjohtaja
Pauli Tuohioja, KD (pdf)
(Pekka Oksanen, Kok.) (pdf)

Sari Mutka, Kok. (pdf)
(Hanna-Riikka Myllymäki, Kok.) (pdf)

Christel Lamberg-Allardt, RKP (pdf)
(Christoffer Lindqvist, RKP) (pdf)

Taisto Miettinen, PS (pdf)
(Esko Suominen, PS) (pdf)

Esittelijä
johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg (pdf)

Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta

Puheenjohtaja
Nina Colliander-Nyman, RKP (pdf)

Varapuheenjohtaja
Susanna Westermarck, RKP (pdf)

Esittelijä
sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich (pdf)

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta

Puheenjohtaja
Satu Mollgren, Kok. (pdf)

Varapuheenjohtaja
Saana Nuutinen, Vihr. (pdf)

Esittelijä
sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich (pdf)

Tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja/Esittelijä
Tuula Lehmuskoski, Kok. (pdf)

Varapuheenjohtaja
Stefan Stenberg, RKP (pdf)

Yhdyskuntavaliokunta

Puheenjohtaja
Konsta Saarela, RKP (pdf)
(Martin Uunila, RKP) (pdf)

Varapuheenjohtaja
Sami Villa, Kok. (pdf)
(Tuula Lehmuskoski, Kok.) (pdf)

Bo-Christer Björk, RKP (pdf)
(Christoffer Lindqvist, RKP) (pdf)

Gunilla Löfstedt-Söderholm, RKP (pdf)
(Christel Lamberg-Allardt, RKP) (pdf)

Patrik Limnell, RKP (pdf)
(Veronica Fellman, RKP) (pdf)

Hanna-Riikka Myllymäki, Kok. (pdf)
(Sari Mutka, Kok.) (pdf)

Binga Tupamäki, Kok. (pdf)
(Lasse Laurikainen, Kok.) (pdf)

Jarkko Huttunen, PS (pdf)
(Juha Nurminen, PS) (pdf)

Lulu Waselius, Vihr. (pdf)
Vesa Helkkula, Vihr. (pdf)

Esittelijä
yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju (pdf)

Henkilöstöjaosto

Puheenjohtaja
Lauri Ant-Wuorinen, Kok. (pdf)

Varapuheenjohtaja
Johan Johansson, RKP (pdf)

Esittelijä
henkilöstöjohtaja Maari Valli (pdf)

Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja
Magnus Öhman, RKP (pdf)

Varapuheenjohtaja
Elina Eväsoja, Kok. (pdf)

Esittelijä
kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento (pdf)

Kaupunginjohtaja

Christoffer Masar (pdf)

Yhteystiedot

Sidonnaisuusilmoituksia koskevat muutokset ja päivitykset on ilmoitettava:

Hallintojohtaja
Hanna Ormio
puh. 040 637 3683

Hallintosihteeri
Mattias Karlsson
puh. 050 411 0754

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi