Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Periaatteet Kauniaisten kaupungin sidonnaisuusilmoitusten käsittelyssä ja tietojen julkaisussa (pdf)

(henkilökohtainen varajäsen suluissa)

Kaupunginvaltuusto

Puheenjohtaja
Tapani Ala-Reinikka, Kok. (pdf)

I varapuheenjohtaja
Stefan Stenberg, RKP (pdf)

II varapuheenjohtaja
Satu Mollgren, Kok. (pdf)

Kaupunginhallitus

Puheenjohtaja
Veronica Rehn-Kivi, RKP (pdf)
(Camilla Sederholm, RKP) (pdf)

Varapuheenjohtaja
Lauri Ant-Wuorinen, Kok. (pdf)
(Minna Korpela, Kok.) (pdf)

Johan Johansson, RKP (pdf)
(Patrik Limnell, RKP) (pdf)

Fredrik Waselius, RKP (pdf)
(Susanna Westermarck, RKP) (pdf)

Suvi Kiesiläinen, Vihr. (pdf)
(Juha Pesonen, Vihr.) (pdf)

Tiina Rintamäki-Ovaska, Kok. (pdf)
(Sami Villa, Kok.) (pdf)

Mikko J. Salminen, Kok. (pdf)
(Satu Mollgren, Kok.) (pdf)

Esittelijä
kaupunginjohtaja Christoffer Masar (pdf)

Hyvinvointivaliokunta

Puheenjohtaja
Minna Korpela, Kok. (pdf)

Varapuheenjohtaja
Patrick Nysten, RKP (pdf)

Esittelijä
sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich (pdf)

Rakennusvaliokunta

Puheenjohtaja
Camilla Sederholm, RKP (pdf)
(Sonja Hammarén, RKP) (pdf)

Varapuheenjohtaja
Sami Villa, Kok. (pdf)
(Pekka Oksanen, Kok.) (pdf)

Sari Mutka, Kok. (pdf)
(Hanna-Riikka Myllymäki, Kok.) (pdf)

Christoffer Lindqvist, RKP (pdf)
(Christopher Langinauer, RKP) (pdf)

Taisto Miettinen, PS (pdf)
(Esko Suominen, PS) (pdf)

Esittelijä
johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg (pdf)

Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta

Puheenjohtaja
Nina Colliander-Nyman, RKP (pdf)

Varapuheenjohtaja
Susanna Westermarck, RKP (pdf)

Esittelijä
sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich (pdf)

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta

Puheenjohtaja
Satu Mollgren, Kok. (pdf)

Varapuheenjohtaja
Saana Nuutinen, Vihr. (pdf)

Esittelijä
sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich (pdf)

Tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja/Esittelijä
Tuula Lehmuskoski, Kok. (pdf)

Varapuheenjohtaja
Stefan Stenberg, RKP (pdf)

Yhdyskuntavaliokunta

Puheenjohtaja
Konsta Saarela, RKP (pdf)
(Martin Uunila, RKP) (pdf)

Varapuheenjohtaja
Virva Wahlstedt, Kok. (pdf)
(Ulla Laitinen, Kok.) (pdf)

Bo-Christer Björk, RKP (pdf)
(Tom Karlemo, RKP) (pdf)

Gunilla Löfstedt-Söderholm, RKP (pdf)
(Christel Lamberg-Allardt, RKP) (pdf)

Sofia Stolt, RKP (pdf)
(Veronica Fellman, RKP) (pdf)

Pauli Tuohioja, KD (pdf)
(Olavi Filppula, Kok.) (pdf)

Hanna-Riikka Myllymäki, Kok. (pdf)
(Marjut Aminoff, Kok.) (pdf)

Jarkko Huttunen, PS (pdf)
(Esko Suominen, PS) (pdf)

Vesa Helkkula, Vihr. (pdf)
(Juha Pesonen, Vihr.) (pdf)

Esittelijä
yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju (pdf)

Henkilöstöjaosto

Puheenjohtaja
Lauri Ant-Wuorinen, Kok. (pdf)

Varapuheenjohtaja
Johan Johansson, RKP (pdf)

Esittelijä
henkilöstöjohtaja (virka auki)

Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja
Magnus Öhman, RKP (pdf)

Varapuheenjohtaja
Elina Eväsoja, Kok. (pdf)

Esittelijä
kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento (pdf)

Kaupunginjohtaja

Christoffer Masar (pdf)

Yhteystiedot

Sidonnaisuusilmoituksia koskevat muutokset ja päivitykset on ilmoitettava:

Vt. hallintojohtaja
Lilian Andergård-Stenstrand
puh. 050 411 0202

Hallintosihteeri
Mattias Karlsson
puh. 050 411 0754

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi