En kommunal förtroendevald och tjänsteinnehavare ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller kommunstyrelsens ledamöter, ledamöter i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen, ordföranden och vice ordförande i fullmäktige och nämnder, kommundirektören, borgmästaren och vice borgmästare samt föredragande i kommunstyrelsen och nämnder. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Personen ska också utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna.

Principerna för hantering av redogörelserna för bindningar i Grankulla stad samt för publicering av uppgifterna (pdf)

(personlig ersättare inom parentes)

Stadsfullmäktige

Ordförande
Tapani Ala-Reinikka, Saml (pdf)

I vice ordförande
Stefan Stenberg, SFP (pdf)

II vice ordförande
Satu Mollgren, Saml (pdf)

Stadsstyrelsen

Ordförande
Veronica Rehn-Kivi, SFP (pdf)
(Camilla Sederholm, SFP) (pdf)

Vice ordförande
Lauri Ant-Wuorinen, Saml (pdf)
(Minna Korpela, Saml) (pdf)

Johan Johansson, SFP (pdf)
(Patrik Limnell, SFP) (pdf)

Fredrik Waselius, SFP (pdf)
(Susanna Westermarck, SFP) (pdf)

Suvi Kiesiläinen, Gröna (pdf)
(Juha Pesonen, Gröna) (pdf)

Tiina Rintamäki-Ovaska, Saml (pdf)
(Sami Villa, Saml) (pdf)

Mikko J. Salminen, Saml (pdf)
(Satu Mollgren, Saml) (pdf)

Föredragande
stadsdirektör Christoffer Masar (pdf)

Byggnadsutskottet

Ordförande
Camilla Sederholm, SFP (pdf)
(Sonja Hammarén, SFP) (pdf)

Vice ordförande
Sami Villa, Kok. (pdf)
(Pekka Oksanen, Kok.) (pdf)

Sari Mutka, Saml (pdf)
(Hanna-Riikka Myllymäki, Saml) (pdf)

Christoffer Lindqvist, SFP (pdf)
(Christopher Langinauer, SFP) (pdf)

Taisto Miettinen, Sannf (pdf)
(Esko Suominen, Sannf) (pdf)

Föredragande
ledande byggnadsinspektör Sirkka Lamberg (pdf)

Finska utskottet för undervisning och småbarnsfostran

Ordförande
Satu Mollgren, Saml (pdf)

Vice ordförande
Saana Nuutinen, Gröna (pdf)

Föredragande
bildningsdirektör Mikael Flemmich (pdf)

Kultur- och fritidsutskottet

Ordförande
Minna Korpela, Saml (pdf)

Vice ordförande
Patrick Nysten, SFP (pdf)

Föredragande
bildningsdirektör Mikael Flemmich (pdf)

Revisionsutskottet

Ordförande/Föredragande
Tuula Lehmuskoski, Saml (pdf)

Vice ordförande
Stefan Stenberg, SFP (pdf)

Samhällstekniska utskottet

Ordförande
Konsta Saarela, SFP) (pdf)
(Martin Uunila, SFP) (pdf)

Vice ordförande
Virva Wahlstedt, Saml (pdf)
(Ulla Laitinen, Saml) (pdf)

Bo-Christer Björk, SFP (pdf)
(Tom Karlemo, SFP) (pdf)

Gunilla Löfstedt-Söderholm, SFP (pdf)
(Christel Lamberg-Allardt, SFP) (pdf)

Sofia Stolt, SFP (pdf)
(Veronica Fellman, SFP) (pdf)

Pauli Tuohioja, KD (pdf)
(Olavi Filppula, Saml) (pdf)

Hanna-Riikka Myllymäki, Saml (pdf)
(Marjut Aminoff, Saml) (pdf)

Jarkko Huttunen, Sannf (pdf)
(Esko Suominen, Sannf) (pdf)

Vesa Helkkula, Gröna (pdf)
(Juha Pesonen, Gröna) (pdf)

Föredragande
direktör för samhällstekniken Marianna Harju (pdf)

Social- och hälsovårdsutskottet

Ordförande
Ritva Häyrinen-Immonen, Saml (pdf)

Vice ordförande
Lulu Waselius, Gröna (pdf)

Föredragande
social- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen (pdf)

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik

Ordförande
Nina Colliander-Nyman, SFP (pdf)

Vice ordförande
Susanna Westermarck, SFP (pdf)

Föredragande
bildningsdirektör Mikael Flemmich (pdf)

Personalsektionen

Ordförande
Lauri Ant-Wuorinen, Saml (pdf)

Vice ordförande
Johan Johansson, SFP (pdf)

Föredragande
personaldirektör Ulla Palmroos (pdf)

Centralvalnämnden

Ordförande
Magnus Öhman, SFP (pdf)

Vice ordförande
Elina Eväsoja, Saml (pdf)

Föredragande
stadsjurist Lena Filipsson-Korento (pdf)

Stadsdirektör

Christoffer Masar (pdf)

Kontaktuppgifter

Ändringar och uppdateringar av redogörelserna för bindningar ska meddelas till:

Förvaltningsdirektör
Camilla Söderström
tfn 050 411 0205

Förvaltningssekreterare
Mattias Karlsson
tfn 050 411 0754

fornamn.efternamn@grankulla.fi