En kommunal förtroendevald och tjänsteinnehavare ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller kommunstyrelsens ledamöter, ledamöter i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen, ordföranden och vice ordförande i fullmäktige och nämnder, kommundirektören, borgmästaren och vice borgmästare samt föredragande i kommunstyrelsen och nämnder. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Personen ska också utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna.

Principerna för hantering av redogörelserna för bindningar i Grankulla stad samt för publicering av uppgifterna (pdf)

(personlig ersättare inom parentes)

Stadsfullmäktige

Ordförande
Tapani Ala-Reinikka, Saml (pdf)

I vice ordförande
Stefan Stenberg, SFP (pdf)

II vice ordförande
Juha Pesonen, Gröna (pdf)

Stadsstyrelsen

Ordförande
Veronica Rehn-Kivi, SFP (pdf)
(Camilla Sederholm, SFP) (pdf)

Vice ordförande
Lauri Ant-Wuorinen, Saml (pdf)
(Virva Wahlstedt, Saml) (pdf)

Johan Johansson, SFP (pdf)
(Patrik Limnell, SFP) (pdf)

Fredrik Waselius, SFP (pdf)
(Patrick Nysten, SFP) (pdf)

Suvi Kiesiläinen, Gröna (pdf)
(Saana Nuutinen, Gröna) (pdf)

Tiina Rintamäki-Ovaska, Saml (pdf)
(Sami Villa, Saml) (pdf)

Mikko J. Salminen, Saml (pdf)
(Satu Mollgren, Saml) (pdf)

Föredragande
stadsdirektör Christoffer Masar (pdf)

Byggnadsutskottet

Ordförande
Camilla Sederholm, SFP (pdf)
(Sonja Hammarén, SFP) (pdf)

Vice ordförande
Pauli Tuohioja, KD (pdf)
(Pekka Oksanen, Kok.) (pdf)

Sari Mutka, Saml (pdf)
(Hanna-Riikka Myllymäki, Saml) (pdf)

Christel Lamberg-Allardt, SFP (pdf)
(Christoffer Lindqvist, SFP) (pdf)

Taisto Miettinen, Sannf (pdf)
(Esko Suominen, Sannf) (pdf)

Föredragande
ledande byggnadsinspektör Sirkka Lamberg (pdf)

Finska utskottet för undervisning och småbarnsfostran

Ordförande
Satu Mollgren, Saml (pdf)

Vice ordförande
Saana Nuutinen, Gröna (pdf)

Föredragande
bildningsdirektör Mikael Flemmich (pdf)

Revisionsutskottet

Ordförande/Föredragande
Tuula Lehmuskoski, Saml (pdf)

Vice ordförande
Stefan Stenberg, SFP (pdf)

Samhällstekniska utskottet

Ordförande
Konsta Saarela, SFP) (pdf)
(Martin Uunila, SFP) (pdf)

Vice ordförande
Sami Villa, Kok. (pdf)
(Tuula Lehmuskoski, Saml) (pdf)

Bo-Christer Björk, SFP (pdf)
(Christoffer Lindqvist, SFP) (pdf)

Gunilla Löfstedt-Söderholm, SFP (pdf)
(Christel Lamberg-Allardt, SFP) (pdf)

Patrik Limnell, SFP (pdf)
(Veronica Fellman, SFP) (pdf)

Hanna-Riikka Myllymäki, Saml (pdf)
(Sari Mutka, Saml) (pdf)

Binga Tupamäki, Saml (pdf)
(Lasse Laurikainen, Saml) (pdf)

Jarkko Huttunen, Sannf (pdf)
(Juha Nurminen, PS) (pdf)

Lulu Waselius, Gröna (pdf)
(Vesa Helkkula, Gröna) (pdf)

Föredragande
direktör för samhällstekniken Marianna Harju (pdf)

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik

Ordförande
Nina Colliander-Nyman, SFP (pdf)

Vice ordförande
Susanna Westermarck, SFP (pdf)

Föredragande
bildningsdirektör Mikael Flemmich (pdf)

Välfärdssutskottet

Ordförande
Virva Wahlstedt, Saml (pdf)

Vice ordförande
Patrick Nysten, SFP (pdf)

Föredragande
bildningsdirektör Mikael Flemmich (pdf)

Personalsektionen

Ordförande
Lauri Ant-Wuorinen, Saml (pdf)

Vice ordförande
Johan Johansson, SFP (pdf)

Föredragande
personaldirektör Maari Valli (pdf)

Centralvalnämnden

Ordförande
Magnus Öhman, SFP (pdf)

Vice ordförande
Elina Eväsoja, Saml (pdf)

Föredragande
stadsjurist Lena Filipsson-Korento (pdf)

Stadsdirektör

Christoffer Masar (pdf)

Kontaktuppgifter

Ändringar och uppdateringar av redogörelserna för bindningar ska meddelas till:

Förvaltningsdirektör
Hanna Ormio
tfn 040 637 3683

Förvaltningssekreterare
Mattias Karlsson
tfn 050 411 0754

fornamn.efternamn@grankulla.fi