Ett konstverk i stål som föreställer tre granar på vintern. Inifrån granarna glimtar ljuset.

Den östra infarten till Grankulla, Grankullavägen, är omgiven av vidsträckta gräsfält som passar bra för vistelse och motion. Längs gångarna finns det bänkar. Området söder om vägen delas av ett dike som korsas av en liten bro. I sydöstra änden av grönområdet, vid Bensowsdammens strand, finns den stämningsfulla Bensowsparken.

Konst

Söder om Grankullavägen finns Skogens ljus, Kari Alonens belysta konstverk i cortenstål. Verket uppfördes 2017, jubileumsåret för Finlands självständighet.

Växtlighet

Grönområdena längs med Grankullavägen består av öppna fält och planteringar med många olika arter. Om vårarna blommar narcisser och tulpaner invid buskagen. Området längst i söder av grönområdet söder om Grankullavägen består av björk- och klibbalsdungar på fuktig mark.

Underhåll

Om du har respons om grönområdenas underhåll ska du skicka e-post till kunnossapito@kauniainen.fi. Tel. 050 411 8656 eller 050 548 0391.