Lummig grönska och blomsterrabatter runt en stenlagd korsning i parken. I bakgrunden syns Metodistkyrkan i Grankulla.

Thurmansparken är Grankullas största anlagda parkområde. Genom parken rinner Skvatterbäcken, och över bäcken löper vitmålade, välvda broar. I parken finns bänkar och små grupper med bord och bänkar för vistelse. Området gränsar till stadens centrum i öster och till Paul Olssons park i väster. Planen för parken gjordes upp av Hanna Hentinen 2009.

Lekparken

Lekparken i östra delen av parken har lekredskap för barn i alla åldrar. Lekområdet för de minsta barnen har staket runt. I området för de stora barnen finns också balansredskap som passar seniorer. På området finns också ett utegym med redskap för olika övningar som armhävningar och situps.

Padel

Parken har två utomhus padelbanor.

Uteschack och bordtennis

I mittdelen av parken söder om bäcken finns ett uteschackbräde, bordtennisbord (pingisbord) och en låda för spelpjäserna. Nyckeln till lådan kan lånas på Grankulla bibliotek med bibliotekskort.

Skejtparken

Skejtparken planerades av Janne Saario och byggdes 2008. Skejtarna deltog själva i bygget och där återanvändes bl.a. sten från rivna anläggningar i centrum av Grankulla. Skejtområdet gjordes mångsidigare 2015 i enlighet med användarnas önskemål. I ena ändan av området byggdes bl.a. en pool i betong.

Parkourområdet

År 2014 fick Thurmansparken ett litet parkourområde, planerat med utövare av sporten, på västra sidan om gångtunneln vid Brandkårsgränden. Här finns ett räcke, stenblock i olika storlekar och tre stora studsmattor i marknivå.

Planterade växter

Växtligheten i Thurmansparken är mångsidig: det finns vidsträckta gräsmattor, olika slags perenner, prydnadsbuskar och träd. I början av sommaren färgas irisön mitt i bäcken alldeles blå av blommande strandiris.

Mitt i parken finns en liten fruktträdgård med äppel-, plommon- och körsbärsträd. En bärträdgård med krusbär, vinbär och andra bärbuskar har också planterats intill. Du kan plocka frukt och bär från parken med måtta för eget bruk.

Parkskogen

Parkens västra del består av skog. Här har vi med avsikt lämnat kvar murkna trädstammar och tät vegetation för att öka och upprätthålla artrikedomen av både växter och djur. Täta buskage och tätt växande bestånd av unga träd ger skydd åt många djurarter och reglerar på ett naturligt sätt hur mycket folk som rör sig i området. Gamla och murkna träd är viktiga för naturens mångfald. De utgör en viktig livsmiljö för många växt- och djurarter som är hotade eller som har blivit allt mer sällsynta. Bara i Finland finns det över 4 000 arter som lever i murkna träd.

Parkskogen gränsar i norr till järnvägen, och det området sköts inte av staden. Banmyndigheterna ser till att växtligheten i huvudsak hålls låg inom banans skyddszon (30 meter från mittlinjen på den yttersta banan).

Underhåll

Om du har respons om grönområdenas underhåll ska du skicka e-post till kunnossapito@kauniainen.fi. Tel. 050 411 8656, 050 548 0391.