Den bergiga Odenwallsparken, med planteringar av stenpartiväxter och en träaltan för vistelse. I bakgrunden syns Nya Paviljongen.

Den bergiga Odenwallsparken är en av de varmaste och soligaste platserna i Grankulla under sommaren. Rikliga mängder vårblommande lökväxter har planterats i parken. I juni blommar parken praktfullt då rhododendron, azaleor och alla perenner slår ut i blom.

Parken ligger vid Stationsvägen i centrum av Grankulla, nedanom Nya Paviljongen och Svenska skolcentrum.  

Parken anlades 2018. Det blev aktuellt att rusta upp parken för att där fanns en främmande växtart som måste bekämpas. I parken hade häggmispeln (Amelanchier spicata) under årens lopp spridit sig. Arten definieras som en skadlig främmande art i den nationella strategin för främmande arter som gavs ut av jord- och skogsbruksministeriet 2012. Häggmispel har allmänt använts som häckväxt i Finland, men den kan sprida sig okontrollerat och då konkurrerar den ut andra arter och bildar på kort tid ogenomträngliga snår.  Planen för parken gjordes upp av Emmi Silvennoinen 2018.

Vistelse i parken

I parken finns tre terrasser i lärkträ, där man kan breda ut en filt och njuta av solen. På stenläggningen i nedre delen av parken har två vilstolar placerats, båda med plats för två personer. Den nedre delen av parken är upplyst, och vissa av de stora träden i området har försetts med punktbelysning.

Planterade växter

Parken har en klippig terräng, så växterna och planteringsplatserna har valts ut på platsens villkor. Buskar och höga perenner har planterats på ställen med djupare jord och mer skugga, medan områden med lite jord har planterats med låga perenner som trivs i klippig terräng. Vi har planterat omkring 200 azaleor och rhododendronbuskar, 60 andra buskar (både löv- och barrväxter), 15 klängväxter och över 2000 perenner i parken och längs med Stationsvägen. Vi har också sått olika fröblandningar av ängsblommor i området. Parken vårdas som ett naturområde. Rotskott av häggmispel tas bort an efter som de påträffas.

I parken finns också några fina torrfuror. Torrfuror med hårt virke kan man låta stå på rot, men virket i en del av furorna har mjukats upp och dem kommer vi i något skede att fälla. Stammarna får sedan ligga kvar som ett dekorativt element i parkmiljön.

Underhåll

Om du har respons om grönområdenas underhåll ska du skicka e-post till kunnossapito@kauniainen.fi. Tel. 050 411 8656, 050 548 0391.