Grankulla stad har en hundpark i Ymmerstaängen. I den belysta parken finns skilda inhägnader för stora och små hundar. Den stora sidan omfattar 1521 m2 och den lilla 643 m2. Parken har ett sand- och gräsområde omgivet av gångar. Till hundparkens utrustning hör förutom bänkar även hopphinder och hoppringar på både den stora och lilla sidan. Hundägarna kan ta vatten till sina hundar från odlingslotternas brunn under sommarsäsongen och träden kring parken erbjuder skugga under somrarna. På det gemensamma parkeringsområdet för hundparken och odlingslotterna finns plats för 4–5 fordon.

Underhåll av parken:

Underhåll tel. (09) 5056388, kunnossapito@kauniainen.fi

Hundpåsstationer i Grankulla

I Grankulla finns det 11 stationer som erbjuder avgiftsfria 100 % biologiskt nedbrytbara skräppåsar för hundrastare. Nätverket av stationerna täcker i stort sett hela Grankulla. Som mål har vi att ge alla en renare och snyggare omgivning i samarbete med invånarna och hundrastarna. Mer information: Tikspac (https://tikspac.com/)

Du får lägga skräppåsarna i sopkärlen inom stadens allmänna områden.

Anmäl gärna om påsarna är slut till underhållsenheten på kunnossapito@kauniainen.fi eller tfn 050 411 8656.

Hundparksutredningen

I Grankulla har det gjorts en utredning (på finska) om planerings- och placeringsgrunder för hundparker med en granskning av hundparksnätet regionalt i Grankullas närmaste omgivning.

Aktuellt

Ymmerstaängens hundpark får ett nytt staket under 2021. Parken kommer att vara ur bruk medan staketet anläggs. Det nya staketets höjd är 180-200 cm från markytan på den stora sidan och 140-160 cm på den lilla sidan.

Hundparkens adress: Ymmerstaängens hundpark, Ullasbackavägen, 02750 Esbo

Kontakta oss

Underhåll av park- och skogsområden

Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik