Begravningsplatsen, som ägs och underhålls av Grankulla stad, finns i Kasabergsområdet. Gravgårdens address är Bembölevägen 34, 02700 Grankulla. Till gravgårdens parkeringsplats kan ni köra in via Krogbergsvägen.

Begravningsplatsens areal är för närvarande ca 3,1 ha. På begravningsplatsen finns också en minneslund för spridning av aska.

Personliga möten ska alltid kommas överens i förväg. Alla dokument och tillståndsansökan gällande begravning ska skickas som skannade dokument till e-postadressen hautausmaa@kauniainen.fi

Godkännande av planer för gravvårdar: Begravningsplatsskötaren tfn 050 411 8658

Postadress:
Kommunteknik, Byggnadskontoret Elevhemsvägen 302700 Grankulla

OBS. Epostaddressen hautausmaa@kauniainen.fi är för tillfället inte ibruk. Vänligen kontakta i alla ärenden annina.ronnberg@kauniainen.fi

Aktuellt

Till begravningsplatsen har byggts i årsskiftet 2019-2020 nya sorteringspunkter för avfall, vilka befinner sig brevid ingångarna och i områdets sydvästra hörn.

Kontakta oss

Annina Rönnberg

Begravningsplatsens skötare
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik