Begravningsplatsen, som ägs och underhålls av Grankulla stad, finns i Kasabergsområdet. Gravgårdens address är Bembölevägen 34, 02700 Grankulla. Till gravgårdens parkeringsplats kan ni köra in via Krogbergsvägen.

Begravningsplatsens areal är för närvarande ca 3,1 ha. På begravningsplatsen finns också en minneslund för spridning av aska. Det är inte tillåtet att sprida aska på andra områden som staden äger.

Personliga möten ska alltid kommas överens i förväg. Alla dokument och tillståndsansökan gällande begravning ska skickas som skannade dokument till e-postadressen annina.ronnberg@kauniainen.fi

Godkännande av planer för begravningsplatser: Begravningsplatsskötaren tfn 050 411 8658.

Postadress:
Kommunteknik, Byggnadskontoret Elevhemsvägen 302700 Grankulla

OBS. Epostaddressen hautausmaa@kauniainen.fi är för tillfället inte ibruk. Vänligen kontakta i alla ärenden annina.ronnberg@kauniainen.fi

Kontakta oss

Annina Rönnberg

Begravningsplatsens skötare
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik