Bli inte ensam. Det finns mängder av tjänster för barn, unga och familjer som flyttat till Finland från andra länder.
Bland annat finns det trevliga mötesplatser där du kan träffa andra föräldrar, unga och barn.

Många typer av hjälp och stöd ordnas för invandrare. En del av tjänsterna på nätet erbjuds på olika språk.

Det finns också tjänster för dig som föredrar kontakt ansikte mot ansikte.