Bli inte ensam. Det finns mängder av tjänster för barn, unga och familjer som flyttat till Finland från andra länder. Bland annat finns det trevliga mötesplatser där du kan träffa andra föräldrar, unga och barn.

Tjänster för invandrarfamiljer

Du och din familj kan få hjälp med många saker, bland annat myndighetsärenden, hälsa och välbefinnande, barnomsorg och fostran, skolgång, studier eller arbete för unga, föräldrarnas parförhållande och olika problem.

Hälsovård

Västra Nylands välfärdsområde ansvarar för hälsoundersökningar och rådgivning för vuxna invandrare. Tilläggsuppgifter: Hälsokontroll för invandrare (luvn.fi).

Tjänster för barnfamiljer

Webbplatsen Lastensuojelu.info erbjuder grundläggande information om tjänster för barnfamiljer i Finland på flera olika språk. Webbplatsen riktar sig särskilt till invandrarföräldrar och yrkespersoner som arbetar med dem.

Samhället stöder familjerna på många olika sätt och det finns hjälp och stöd för olika livssituationer. Hjälp och råd fås av kommunala barn- och familjetjänster, organisationer och föreningar samt av församlingar och andra religiösa föreningar.