Humpet -logo

Humpeissa on esiopetusikäisiä lapsia. Painotamme leikillisyyttä ja toiminnallisia menetelmiä antamalla lapsille päivittäin aikaa sekä ohjattuun että vapaaseen leikkiin. Toiminnassamme vaihtelevat sisältöalueista mm. tutkiminen, musiikki, liikunta, kädentaidot, kieli- ja vuorovaikutus, matematiikka sekä ympäristö- ja luonnontieto. Oppimisympäristönä lähimetsä on vahvasti mukana.

Päivittäinen esiopetusaika on klo 9.00-13.00.