Osoite: Stenbergintie 30, 02700 Kauniainen.

Aukioloaika: ma-pe klo. 7.20-17.00.

Yhteystiedot: esiopetus- ja varhaiskasvatusyksikön johtajan- ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan yhteystiedot ovat sivun alaosassa.

  • Kuutit-ryhmä alle 3-vuotiaille. Puhelinnumero 040 6204175
  • Leppäkertut-ryhmä 3-4-vuotiaille. Puhelinnumero 050 411 5785
  • Igelkottar-ryhmä 5-vuotiaille. Puhelinnumero 050 411 8967
  • Sälar-esiopetusryhmä. Puhelinnumero 050 411 8959
  • Satuvuoren ryhmäperhepäiväkoti/Tikrut-ryhmä alle 3-vuotiaille. Puhelinnumero 050 411 6126

Satuvuoren ryhmäperhepäiväkoti sijaitsee Kielikylpy Grani Språkbad- varhaiskasvatusyksikön kanssa samassa pihapiirissä, viereisen varhaiskasvatusyksikön (Kasabergets daghem) alakerrassa, osoitteessa Stenbergintie 28.

Lukuvuonna 2023-2024 kielikylpyryhmät Igelkottar ja Sälar sijaitsevat viereisen varhaiskasvatusyksikön (Kasabergets daghem) rakennuksessa omassa siivessään, osoitteessa Stenbergintie 28.

Kielikylpy Grani Språkbad on Kauniaisten kaupungin ruotsinkielistä kielikylpyä tarjoava varhaiskasvatus- ja esiopetusyksikkö. Ruotsinkielinen kielikylpyvarhaiskasvatus ja -esiopetus on tarkoitettu suomenkieltä kotikielenä käyttävien perheiden lapsille, tarkemmat valintojen linjaukset ovat alempana tällä sivulla.

Toimintaamme ohjaavat Kauniaisten varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelma. Ruotsin kielen oppimisen sekä suomenruotsalaiseen kulttuuriin tutustumisen lisäksi painotamme pienryhmätoimintaa, luonnossa liikkumista sekä lasten osallisuutta.

Kauniaisten kielikylpymallissa lapsi oppii ruotsin kielen leikin ja toiminnan kautta ensin Grani Språkbad-yksikössä, jonka jälkeen polku jatkuu Mäntymäen koulussa kielikylpyopetuksessa. Lapsi oppii uuden kielen äidinkielenomaisesti; ensin ymmärtämään, sitten puhumaan ja myöhemmin lukemaan ja kirjoittamaan. Kielikylpymallin tavoitteena on, että lapsi saavuttaa käytännön kaksikielisyyden. Huoltajilla on tärkeä rooli ja vastuu vahvistaa kotona lapsen omaa äidinkieltä.

Kielikylpypolku voi alkaa yksikössämme seuraavasti:

  • Alle 3-vuotiaana suomenkielisessä Kuutit- ryhmässä tai ryhmäperhepäiväkodissa Tikrut-ryhmässä
  • 3–4-vuotiaana päiväkodin suomenkielisessä Leppäkertut-ryhmässä
  • Sinä vuonna, kun lapsi täyttää 5-vuotta Igelkottar-kielikylpyryhmässä
  • Esiopetusvuonna aloittaessa tulee lapsella olla entuudestaan riittävä kielitaitopohja ruotsin kielessä

Ensimmäinen ja tärkein askel kohti kielikylpypolkua on ilmoittaa lapsi jonoon täyttämällä alapuolella olevan linkin kaavake. Huomioithan, että sähköisesti täytetty varhaiskasvatushakemuslomake ei korvaa ilmoittautumista kielikylpyjonoon eikä päinvastoin. Jonoon voi ja kannattaa ilmoittautua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kauniaisten kaupungin kielikylpyyn valinnan linjaukset (SOVV §64, 22.8.2018)

1Kielikylpypäiväkodin johtaja ylläpitää kielikylvyn jonolistaa. Jonolista toimii ensisijaisesti lapsen syntymävuoden mukaan, tai toissijaisesti suunnitellun perusopetukseen siirtymisajankohdan mukaan.
2Paikat kielikylpyryhmistä järjestetään kauniaislaisille lapsille ilmoittautumisten vastaanottamispäivän mukaisessa järjestyksessä.
3Kielikylpyjonoon ilmoittautuminen ei ole sitova. Lapsen paikka jonossa säilyy, kunnes kielikylpypäiväkodista (kielikylpyryhmästä, alle 5-vuotiaiden suomenkielisestä ryhmästä tai kielikypypäiväkodin yhteydessä toimivasta ryhmäperhepäiväkodista lapsen iästä riippuen) tarjotaan hänelle paikkaa.
4Jos perhe ei ota tarjottua paikkaa vastaan, perhe voi joko luopua kokonaan lapsen paikasta kielikylpyjonossa tai siirtyä ikäryhmässään jonon viimeiseksi. Mikäli lapsi ei käytä kunnallista varhaiskasvatusta, lapsi voi säilyttää aiemman jononumeronsa. Perheelle varataan riittävä aika (2 viikkoa) päättää ja valmistella siirto.
5Ulkopaikkakuntalaisia lapsia voidaan valita kielikylpyyn 5-vuotiaasta alkaen, jos paikkoja on vapaana, kun kauniaislaiset halukkaat lapset ovat saaneet paikan. Ulkopaikkakuntalaisia kohdellaan jonossa järjestyksessä keskenään. Paikan saamisen edellytyksenä on kotikunnan myöntämä maksusitoumus.
6Ryhmäkoko on korkeintaan 21 lasta /ikäluokka. Jos ryhmä ei täyty, siihen voidaan ottaa seuraavana vuonna syntyneitä lapsia seuraavien periaatteiden mukaan:
a.    ikäjärjestys
b.    kehitystaso vanhempien arvioimana
c.    muodostuneet kaverisuhteet
d.    arvonta
7Kielikylpypäiväkodin suomenkieliseen ryhmään ja sen yhteydessä toimivaan ryhmäperhepäiväkotiin alle 5-vuotiaat lapset valitaan seuraavasti, jos hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja:
a.    uudet hakijat, joiden sisarus aloittaa uutena joko 5 – tai 6-vuotiaiden ryhmässä
b.    uudet hakijat, joiden sisarus jatkaa 5 – tai 6-vuotiaiden ryhmässä
c.    uudet hakijat, joilla on sisarus kielikylpypäiväkodin suomenkielisessä ryhmässä
d.    muut uudet hakijat ja toisesta kunnallisesta päiväkodista siirtyvät hakijat jononumeron mukaan
e.    jononumero
8Paikkoja myönnettäessä varmistetaan, että kielikylpyjonossa olevat ensimmäiset 21 kauniaislaista lasta mahtuvat ryhmään viimeistään kielikylpytoiminnan alkaessa 5-vuotiaana.

Kauniaisten kielikylpy-yhdistys tukee kielikylpypäiväkodin ja kielikylpyluokkien toimintaa sekä edistää kielikylpytoiminnan kehitystä kotikaupungissaan. Yhdistyksen jäseninä ovat kaikki kielikylpylasten vanhemmat. Lue lisää täältä: https://kauniaistenkielikylpyry.weebly.com/

Ota yhteyttä

Kati Tikka

Esiopetus- ja varhaiskasvatusyksikön johtaja
Organisaatio
Sivistystoimi – Varhaiskasvatus

Tiina Lappi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Organisaatio
Kielikylpy Grani språkbad