Kuutit, språkbad. Päiväkoti. lapsi

Stenbergintie 30,
02700 Kauniainen

Kielikylpy Grani Språkbad on Kauniaisten kaupungin ruotsinkielistä kielikylpyä tarjoava varhaiskasvatus- ja esiopetusyksikkö. Ruotsinkielinen kielikylpyvarhaiskasvatus ja -esiopetus on tarkoitettu suomenkieltä kotikielenä käyttävien perheiden lapsille, tarkemmat valintojen linjaukset ovat alempana tällä sivulla.

Toimintaamme ohjaavat Kauniaisten varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelma. Ruotsin kielen oppimisen sekä suomenruotsalaiseen kulttuuriin tutustumisen lisäksi painotamme pienryhmätoimintaa, luonnossa liikkumista sekä lasten osallisuutta.

Aukioloajat
Päivä Aukioloajat
Maanantai – perjantai klo 7.00-17.00.
Lauantai – sunnuntai kiinni
Ryhmien yhteystiedot

Kielikylpy Grani Språkbad

  • Kuutit-ryhmä, alle 3-vuotiaat. Puh. 040 6204175
  • Leppäkertut-ryhmä 3-4-vuotiaat. Puh. 050 411 5785
  • Igelkottar-ryhmä 5-vuotiaat. Puh. 050 411 8967
  • Sälar-esiopetusryhmä. Puh. 050 411 8959

Satuvuoren ryhmäperhepäiväkoti

  • Tikrut-ryhmä alle 3-vuotiaat. Puh. 050 411 6126

Esiopetus- ja varhaiskasvatusyksikön johtajan- ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan yhteystiedot ovat sivun alaosassa.

Kielikylpy Grani Språkbad

Kauniaisten kielikylpymallissa lapsi oppii ruotsin kielen leikin ja toiminnan kautta ensin Grani Språkbad-yksikössä, jonka jälkeen polku jatkuu Mäntymäen koulussa kielikylpyopetuksessa. Lapsi oppii uuden kielen äidinkielenomaisesti; ensin ymmärtämään, sitten puhumaan ja myöhemmin lukemaan ja kirjoittamaan. Kielikylpymallin tavoitteena on, että lapsi saavuttaa käytännön kaksikielisyyden. Huoltajilla on tärkeä rooli ja vastuu vahvistaa kotona lapsen omaa äidinkieltä.

Kielikylpypolku voi alkaa yksikössämme seuraavasti:

  • Alle 3-vuotiaana suomenkielisessä Kuutit- ryhmässä tai ryhmäperhepäiväkodissa Tikrut-ryhmässä
  • 3–4-vuotiaana päiväkodin suomenkielisessä Leppäkertut-ryhmässä
  • Sinä vuonna, kun lapsi täyttää 5-vuotta Igelkottar-kielikylpyryhmässä
  • Esiopetusvuonna aloittaessa tulee lapsella olla entuudestaan riittävä kielitaitopohja ruotsin kielessä
Esiopetus – Kielikylpy Grani Språkbad

Esiopetusryhmät Sälar- ja Vikare-ryhmät sijaitsevat Kasabergets daghem-rakennuksen alakerrassa omassa siivessään.

Kummassakin esiopetusryhmässä työskentelee esiopettaja ja lastenhoitaja. Lukuvuonna 2022-2023 molemmissa ryhmissä on paikka 14 lapselle. Ryhmässä työskentelevä henkilöstö käyttää pääsääntöisesti ruotsin kieltä ja lapset oppivat kielen arjen toiminnassa, opetuksessa ja leikeissä.

Päivittäinen esiopetusaika on klo. 9.00-13.00. Esiopetusajan ulkopuolella samoissa tiloissa tarjotaan esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta klo. 7.20-9.00 ja 13.00-17.00 perheen tarpeen mukaisesti.

Toimintaamme ohjaavat Kauniaisten varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelma. Ruotsin kielen oppimisen sekä suomenruotsalaiseen kulttuuriin tutustumisen lisäksi painotamme pienryhmätoimintaa, luonnossa liikkumista sekä lasten osallisuutta.

Satuvuoren ryhmäperhepäiväkoti

Satuvuoren ryhmäperhepäiväkoti sijaitsee Kielikylpy Grani Språkbad- varhaiskasvatusyksikön kanssa samassa pihapiirissä, viereisen varhaiskasvatusyksikön (Kasabergets daghem) alakerrassa, osoitteessa Stenbergintie 28.

Ilmoittautuminen

Ensimmäinen ja tärkein askel kohti kielikylpypolkua on ilmoittaa lapsi jonoon täyttämällä sivun alapuolella olevan linkin kaavake. Huomioithan, että sähköisesti täytetty varhaiskasvatushakemuslomake ei korvaa ilmoittautumista kielikylpyjonoon eikä päinvastoin. Jonoon voi ja kannattaa ilmoittautua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kauniaisten kaupungin kielikylpyyn valinnan linjaukset (SOVV §64, 22.8.2018)
1 Kielikylpypäiväkodin johtaja ylläpitää kielikylvyn jonolistaa. Jonolista toimii ensisijaisesti lapsen syntymävuoden mukaan, tai toissijaisesti suunnitellun perusopetukseen siirtymisajankohdan mukaan.
2 Paikat kielikylpyryhmistä järjestetään kauniaislaisille lapsille ilmoittautumisten vastaanottamispäivän mukaisessa järjestyksessä.
3 Kielikylpyjonoon ilmoittautuminen ei ole sitova. Lapsen paikka jonossa säilyy, kunnes kielikylpypäiväkodista (kielikylpyryhmästä, alle 5-vuotiaiden suomenkielisestä ryhmästä tai kielikypypäiväkodin yhteydessä toimivasta ryhmäperhepäiväkodista lapsen iästä riippuen) tarjotaan hänelle paikkaa.
4 Jos perhe ei ota tarjottua paikkaa vastaan, perhe voi joko luopua kokonaan lapsen paikasta kielikylpyjonossa tai siirtyä ikäryhmässään jonon viimeiseksi. Mikäli lapsi ei käytä kunnallista varhaiskasvatusta, lapsi voi säilyttää aiemman jononumeronsa. Perheelle varataan riittävä aika (2 viikkoa) päättää ja valmistella siirto.
5 Ulkopaikkakuntalaisia lapsia voidaan valita kielikylpyyn 5-vuotiaasta alkaen, jos paikkoja on vapaana, kun kauniaislaiset halukkaat lapset ovat saaneet paikan. Ulkopaikkakuntalaisia kohdellaan jonossa järjestyksessä keskenään. Paikan saamisen edellytyksenä on kotikunnan myöntämä maksusitoumus.
6 Ryhmäkoko on korkeintaan 21 lasta /ikäluokka. Jos ryhmä ei täyty, siihen voidaan ottaa seuraavana vuonna syntyneitä lapsia seuraavien periaatteiden mukaan:
a.    ikäjärjestys
b.    kehitystaso vanhempien arvioimana
c.    muodostuneet kaverisuhteet
d.    arvonta
7 Kielikylpypäiväkodin suomenkieliseen ryhmään ja sen yhteydessä toimivaan ryhmäperhepäiväkotiin alle 5-vuotiaat lapset valitaan seuraavasti, jos hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja:
a.    uudet hakijat, joiden sisarus aloittaa uutena joko 5 – tai 6-vuotiaiden ryhmässä
b.    uudet hakijat, joiden sisarus jatkaa 5 – tai 6-vuotiaiden ryhmässä
c.    uudet hakijat, joilla on sisarus kielikylpypäiväkodin suomenkielisessä ryhmässä
d.    muut uudet hakijat ja toisesta kunnallisesta päiväkodista siirtyvät hakijat jononumeron mukaan
e.    jononumero
8 Paikkoja myönnettäessä varmistetaan, että kielikylpyjonossa olevat ensimmäiset 21 kauniaislaista lasta mahtuvat ryhmään viimeistään kielikylpytoiminnan alkaessa 5-vuotiaana.
Kauniaisten kielikylpy-yhdistys

Kauniaisten kielikylpy-yhdistys tukee kielikylpypäiväkodin ja kielikylpyluokkien toimintaa sekä edistää kielikylpytoiminnan kehitystä kotikaupungissaan. Yhdistyksen jäseninä ovat kaikki kielikylpylasten vanhemmat.

Ota yhteyttä

Kati Tikka

Esiopetus- ja varhaiskasvatusyksikön johtaja
Organisaatio
Sivistystoimi – Varhaiskasvatus

Tiina Lappi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Organisaatio
Kielikylpy Grani språkbad