Från och med 5.2.2024 börjar sommarjobbsedlarna delas ut.

Grankulla stad betalar 300 euro åt arbetsgivaren som anställer en ung Grankullabo född mellan åren 2005-2009 med sommarjobbsedeln, under perioden 1.5.-30.9.2024.

Sedeln ska hämtas personligen av den unga från Grankulla ungdomsgård. Må och Fre kl. 14.30-18.00.

Adressen är Västra Skolstigen 1-3, 02700 Grankulla.

Kolla in ungdomstjänsternas some kanaler om öppettiderna förändras tillfälligt. Vi finns på namnet Granin Klubi, facebook, instagram och snapchat.

Ta med id med bild. Du kan också färdigt fylla i personuppgiftsblanketten (länk nere på sidan) och hämta den ifylld med.

Sedlarna kommer att räcka till för alla ungdomar bosatta i Grankulla som behöver en sedel för sommarjobbet.

Sommarjobbsedlarnas ansökningstid tar slut 30.9.2024.

Arbetsgivaren ska lämna in den ifyllda sommarjobbsedeln
i original jämte bilagor när anställningen har upphört, senast 1.11.2024 (poststämpel 1.11.24 godkänns).

Arbetsdagarna ska uppgå till minst 10 st. och arbetstimmarna ska vara minst 50 med en nettolön på minst 350 € för 10 arbetsdagar och 50 arbetstimmar. Om arbetsadagarna samt arbetstimmarna blir mer än det som nämndes tidigare, bör lönen också vara större. Arbetsdagarna kan göras i följd eller i flera etapper. Grankullaunga som anställs ska vara födda mellan åren 2005-2009. Skatter, social- och pensionsavgifter samt semesterersättning ska betalas utöver penninglönen. Stödet betalas inte till privata hushåll, familjer eller privatpersoner.

Sommarsedlarna sponsoreras av Grankulla ungdomstjänster. 

Kontakta oss

Kermit Haapalainen

Ansvarig för ungdomstjänster
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet