Hej du 15–29-åriga ung eller ung vuxen!

På denna sidan finns information om människor som du kan vända dig till i frågor som gäller ditt liv. Deras jobb är att ta sig an dina utmaningar och vid behov handleda dig vidare. Kontakta dem gärna!

Uppsökande ungdomsarbete

Är du 15–28 år gammal och din framtidsplan är ännu oklar? Grankullas uppsökande ungdomsarbetare erbjuder stöd och råd för både livsbemästring och sysselsättning. Tillsammans kan vi fundera och reda ut hurdana möjligheter det finns och vad som skulle vara passligast för dig.

Uppsökande ungdomsarbetet erbjuder dig

  • individuellt stöd för att uppbygga en egen plan för framtiden
  • stöd med att planera framtiden
  • stöd och råd för välmående
  • stöd för heltäckande livsbemästring.

Uppsökande ungdomsarbete är riktat för unga och unga vuxna i åldern 15–28 år som utfört grundskolan och som

  • har blivit utan fortsatt utbildning, arbetsprövning eller arbetsplats
  • har avbrutit eller kommer att avbryta sin utbildning
  • har avbrutit eller kommer att avbryta sin militärtjänst
  • har blivit eller är i riskzonen att bli marginaliserad.

Stöd erbjuds på både finska, svenska och engelska.

Uppsökande ungdomsarbetaren kan kontaktas också ifall det uppstått oro om någon närstående i åldern 15–28 år. Oron kan anmälas via e-post, textmeddelande eller samtal.

Kontakta oss

Jens Almark

Uppsökande ungdomsarbetare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet

Socialbyrå

Du som är ung vuxen i åldern 18–29, behöver du hjälp med att planera framtiden? Hjälp med att söka jobb eller sköta ekonomin? Vuxensocialarbetet fokuserar på att hitta arbete eller meningsfull sysselsättning via ett nätverk av många aktörer. Ta kontakt och boka en tid åt dig.

NUOTTI-coaching

NUOTTI-coaching är en tjänst för 16-29-åriga unga som blivt utan skol- eller arbetsplats, eller vars studier är i risk att avbrytas. NUOTTI-coachingen kan erbjuda stöd för livsbemästring och planering för framtiden. Coachingen är gratis för den unga.

Nuotti-coaching

Efter grundskolan

Tappa inte modet, om du inte genast får den studieplats du önskar. Det finns många möjligheter kvar. Du kan till exempel delta i kompletteringsansökan för att söka studieplatser som inte fylldes i den egentliga gemensamma ansökan. Dessutom kan du söka till utbildningar utanför den gemensamma ansökan.

Hjälp med ansökan får du av elevhandledaren i din egen skola:

  • Kasavuoren koulu: Jussi Koivusalo, jussi.koivusalo@kauniainen.fi, tfn. 050 331 3936
  • Hagelstamska skolan: Maria Viitasalo, maria.viitasalo@kauniainen.fi, tfn. 040 741 8140

Arbetsverkstad

Sveps erbjuder svenskspråkig arbetsverkstadsverksamhet för 16-28-åriga unga. Om du inte har arbete eller studieplats och är motiverad till sysselsättning, erbjuder Sveps olika verksamheter. Det kan handla om t.ex. arbetsprövning på arbetsplatser eller i någon av våra två ungdomsverkstäder, beroende på dina behov eller situation just nu.   

Mer information om Sveps hittar du på nätsidan:
www.sveps.fi

Jag vill ha ett jobb

Om du är arbetslös, kan du kontakta Esbo arbets- och näringsbyrå, som betjänar Grankullabor. De tjänster som byrån erbjuder kan hjälpa dig att hitta ett lämpligt jobb eller någon annan sysselsättning. 

Arbets- och näringsbyrån i Esbo

E-post: kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi
Öppet: mån–fre kl. 9–16.00
Besöksadress: Officersgatan 3 B, 02600 Esbo
Jobbsökarkunder: tfn. 0295 025 510, (mån–fre kl. 9–16.15)
Arbetsgivarkunder: tfn. 0295 040 002, (mån–fre kl. 9–16.15)

Ungdomsgaranti

Ungdomsgarantin tillförsäkrar en utbildnings-, prövning- eller arbetsverkstadsplats eller ett jobb för personer under 25 år och för nyutexaminerade personer under 30 år inom tre månader från anmälan som arbetslös.