Ungdomsledarna är närvarande i de sociala medier som de unga använder, samordnar e-sportverksamhet och deltar aktivt i produktionen av digitalt innehåll. Patrullerande ungdomsverksamhet och ungdomsarbete på webben ger tillgång till ungdomsarbete också för de ungdomar som på grund av sina andra hobbyer annars inte hinner delta i ungdomsgårdens verksamhet eller av andra skäl inte hittar fram till ungdomsgården.

Verksamhetsmiljöerna möjliggör individuella möten och gruppmöten samt verksamhet i vilken man kan delta antingen i eget namn eller anonymt beroende på plattformen. ”Den virtuella ungdomsgården” (på Discord) där ungdomarna har möjlighet att tala med en yrkeskunnig ledare om sådant de funderar på eller bara i största allmänhet, som i vanligt ungdomsarbete. Målet med det digitala ungdomsarbetet är att förse ungdomarna med information, fritidssysselsättning och möten genom att utnyttja digitala plattformar och teknologi.

Inom e-sportverksamheten står fokus på upplysande fostran inom ramen för normal smågruppverksamhet med betoning på gott uppförande. E-sportevenemang har hållits i samarbete med andra städer över hela landet

Ungdomstjänsternas digitala plattformer är:

Kontakta oss

Jens Almark

Uppsökande ungdomsarbetare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet

Patrik Himberg

Specialungdomsarbetare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet