Nuorisotalo, tietokone huone

Nuorisonohjaajat ovat läsnä nuorten käyttämissä sosiaalisen median kanavissa, koordinoivat e-sport-toimintaa ja osallistuvat aktiivisesti digitaalisen sisällön tuottamiseen. Digitaalista nuorisotyötä ei määritellä pelkästään omaksi työmuodokseen, vaan digitaalisuus on vahva osa nuorisotyön toimintakulttuuria. Jalkautuva ja verkossa tehtävä nuorisotyö mahdollistavat nuorisotyön saatavuuden myös niille nuorille, jotka eivät muilta harrastuksiltaan ennätä muuten osallistua nuorisotalo toimintaan tai eivät muiden syiden vuoksi löydä tietään nuorisotilalle.

Toimintaympäristöt mahdollistavat yksilö- ja ryhmämuotoisia kohtaamisia ja toimintaa, johon voi osallistua alustan mukaan joko omalla nimellä tai anonyymisti. ”Virtuaalinen verkkonuorisotila” (Discordissa), jossa nuorilla on mahdollisuus jutella ammattitaitoisen ohjaajan kanssa häntä askarruttavista asioista tai ihan muuten vaan kuten normaalissakin nuorisotyössä.

Digitaalisen nuorisotyön tavoitteena on tarjota nuorille nuorisotyön tiedottamista, ajanviettomahdollisuuksia ja kohtaamista digitaalisia alustoja ja teknologiaa hyödyntämällä. E-sport toiminnassa keskitytään valistukselliseen kasvatukseen normaalin pienryhmätoiminnan näkökulmasta hyvää käytöskoodistoa korostaen.

E-sport tapahtumia on yhteistyössä muiden kaupunkien kanssa valtakunnallisesti. Digitaalisen nuorisotyön voi määritellä kokeilevaksi, suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi toiminnaksi, jonka tehtävänä on edistää nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja osaamista.

Ota yhteyttä

Patrik Himberg

Erityisnuorisotyöntekijä
Organisaatio
Nuorisopalvelut