Kommuninvånarna kan i enlighet med kommunallagen komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet.

Hur komma med initiativ?

Initiativet kan vara fritt formulerat, bara ärendet som man vill påverka tydligt framkommer i det. Dessutom bör det innehålla initiativtagarens kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-postadress).

Initiativen mottas av stadens registratur, varifrån de sänds vidare till den verksamhet som initiativet berör. Initiativtagaren får information om hur initiativet framskrider, beräknad behdnlingstid och vem man kan höra sig för om tilläggsinformation samt om de åtgärder som vidtagits som följd av initiativet.

Initiativ eller feedback?

Enligt 28 § i kommunallagen har kommuninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. För att kunna lämna in ett initiativ måste du vara kommunmedlem.

Medlemmar av en kommun är, förutom invånarna, de som äger eller besitter fast egendom i kommunen samt samfund, institutioner och stiftelser som har hemort i kommunen.

Utöver initiativ kan man vända sig till Grankulla stad i ärenden som kräver smärre åtgärder (t.ex. anmälningar om tjälskador på gator) genom att ge respons. Om du vill ge respons eller om du har några frågor som du vill rikta till Grankulla stad, kontakta oss via Ge respons-sidan. Du kan också ställa frågor via våra Facebook eller Twitter -sidor. Kommentarerna besvaras av respektive tjänsteinnehavare.

Gör ett invånarinitiativ

Initiativet kan göras elektroniskt, antingen genom att använda stadens egna blankett nedan eller via Justitieministeriets invånarinitiativ.fi -sidor.

Invånarinitiativ

 • Om du vill kan du bifoga en bild eller pdf-fil (max. 25 Mb, max 3 filer.) Godkända filer: jpg, png, pdf.
  Drop files here or
  Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 25 MB, Max. files: 3.

  Ett skriftligt initiativ kan lämnas in på adressen:

  Grankulla stad
  Registraturen
  Grakullavägen 10
  02700 Grankulla

  Annanstans på webben

  Justitieministeriet har utvecklat elektroniska tjänster för att förbättra kommuninvånarnas möjligheter att både officiellt och inofficiellt delta i beredningen av ärenden samt för att främja växelverkan mellan kommunen och kommuninvånarna vid beslutsfattandet.

  Finansministeriets program för påskyndande av elektronisk kommunikation och ärendehantering (SADe) innehåller:

  www.demokrati.fi

  Alla ovan uppräknade demokratitjänster har samlats på den här webbplatsen, där det finns omfattande information om medborgarnas möjligheter att delta och påverka.