Aktuellt

Tervetuloa Kastanja-kerhoon, 
sinä, joka olet 2–4-vuotias! Välkommen till Kastanje-klubben, 
du som är 2–4 år gammal!

Välkommen till Kastanje-klubben,
du som är 2–4 år gammal!

Är du hemma med ditt barn och känns det som att hen saknar åldersenligt sällskap nu och då?
Då är Kastanje-klubben det rätta stället för ditt barn!

Från och med augusti 2023 ordnar den öppna småbarnspedagogiken i Grankulla
småbarnspedagogik för barn som vårdas hemma. Samtidigt erbjuder den stöd i
vardagen för vårdnadshavare som vårdar sina barn hemma.

Avgift för klubben är 50 €/månad och klubben påverkar inte hemvårdsstödet du får.
Klubben samlas 3 gånger i veckan kl. 9.00–12.00 och ditt barn får ha en egen liten
matsäck med sig.

Verksamheten är möjligen tvåspråkig, om vi har både svenskspråkiga och
finskspråkiga barn som deltar. I klubben blir barnet bekant med andra barn och får nya vänner, lär sig att fungera i grupp och får delta i en mångsidig verksamhet. För verksamheten ansvarar en lärare inom småbarnspedagogik samt en barnskötare. Du får gärna komma med och bekanta dig med klubben då ditt barn börjar där.

För att vi kan ordna klubben behöver vi tillräckligt många anmälningar.

Anmäl ditt barn nu till höstens klubb för att försäkra dig om att hen får en plats där,
senast den 1.5.2023. Vi tar emot bindande anmälningar via den elektroniska
blanketten som finns på Grankullas hemsida.

Vi ses i augusti i Kastanje-klubben! 😊

I samma byggnad som den öppna familjeverksamheten.
Thurmansallén 1
02700 Grankulla

Har du frågor kan du kontakta:

Camilla Hilden-Pinola

Servicehandledare inom småbarnspedagogiken
Organisation
Småbarnsfostran

Öppna familjeverksamhetens verksamhetstider under våren 2023:

Tisdagar kl. 9–12 (öppen verksamhet 0–3 år) och 13–15 (0–6 mån)
Onsdagar kl. 9–12 (öppen verksamhet 0–3 år) och 13–15 (0–6 mån)
Torsdagar kl. 9–12 (öppen verksamhet 0–3 år)

Tilläggsinformation:

Jamina Bergholm, 050 376 2670, jamina.bergholm@grankulla.fi

Marianne Meriluoto, 050 411 5149, marianne.meriluoto@grankulla.fi,

Gården får användas fritt. Kontakta personalen för att låna utomhusleksaker då familjeverksamheten har öppet.

Öppen familjeverksamhet

Den öppna familjeverksamheten fungerar som träffpunkt för barnfamiljer, där de har möjlighet att umgås med andra familjer i samma livssituation. 

Barn och vuxna kan umgås både fritt och under ledd verksamhet. Föräldrarna har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och delta i planeringen tillsammans med ledaren. Barnen deltar i verksamheten tillsammans med sin förälder, mor- eller farförälder, vårdare eller annan vuxen.

Verksamheten är gratis för deltagarna, och den inverkar inte på hemvårdsstödets storlek. Alla kan delta utan förhandsanmälning. Barnen är försäkrade, men alltid på den medföljande vuxnes ansvar.

Föräldrarna har möjlighet diskutera konfidentiellt ärenden som berör barnets vård, utveckling, fostran eller familjesituation.

Vi fungerar i det tidigare Parkgrändens daghem (Thurmansallen 1). Parkeringsplats finns i hörnet av Thurmansallen och Junghansgränden. 

Stöd för hemvård av barn

Om ett barn under 3 år vårdas hemma har man rätt till stöd för hemvård av barn (hemvårdsstöd). Barnet kan skötas av barnets förälder, den partner som bor tillsammans med föräldern eller vårdnadshavaren, en annan person eller en anställd vårdare som tar hand om barnet.

Hemvårdsstöd kan också betalas för de syskon som är under skolåldern och som vårdas hemma. Utbetalningen av hemvårdsstödet upphör senast då det yngsta barnet fyller 3 år.

Hemvårdsstöd kan inte betalas för ett barn som har en kommunal plats inom småbarnspedagogik.

I hemvårdsstödet ingår

  • vårdpenning, som inte är beroende av familjens inkomster
  • vårdtillägg, som påverkas av familjens sammanlagda inkomster
  • ett eventuellt kommuntillägg, beroende på hemkommun.

Familjens inkomster inverkar inte på vårdpenningens belopp. Vårdpenning betalas separat för varje barn som är berättigat till stöd. Vårdpenningens belopp är följande:

  • för ett barn under 3 år 350,27 euro per månad
  • för alla andra barn i familjen som är under 3 år 104,86 euro per månad och barn
  • för barn som är över 3 år men under skolåldern 67,38 euro per månad och barn.

vårdtillägget inverkar familjens storlek och bruttoinkomster. Vårdtillägget är högst 187,45 euro per månad. Vårdtillägg betalas för endast ett barn.

Kommuntillägg betalas för vård av familjens yngsta barn som omfattas av hemvårdsstöd. Kommuntillägg till hemvårdsstödet beviljas enligt samma villkor som det lagstadgade hemvårdsstödet så att barnets vårdare kan utöver föräldrarna vara en far- eller morförälder, annan släkting eller liknande, dvs. någon annan än en förälder. En förutsättning för stödet är att vården pågår minst en månad.Kommuntillägg till hemvårdsstödet betalas för vård av familjens yngsta barn som omfattas av hemvårdsstöd. Summan på kommuntillägget i Grankulla är

  • 220 €/månad då barnet är under 18 månader
  • 200€/månad då barnet har fyllt 18 månader men inte 24 månader

Kommuntillägg till hemvårdsstödet betalas inte för barn som har fyllt 24 månader. Kommuntillägget betalas av FPA som en höjning av vårdpenningen. Kommuntillägget ansöks inte om skilt.

Kommuntillägg betalas också för adopterade barn enligt samma principer som övriga barn, men man beaktar i stället för barnets alder den tid som har gått från adoptionen. Kommuntillägg för adopterade barn anhålls om direkt av staden med en fritt formulerad ansökan som riktas till chefen för småbarnsfostran. Till anhållan bifogas skattekort samt FPA:s beslut om hemvårdsstöd.

Mer information: www.kela.fi/web/sv/stod-for-hemvard

Tillfällig barnpassning