Öppna familjeverksamhetens verksamhetstider hösten 2023:

Öppna familjeverksamhet inleder höstens verksamhet torsdagen den 10.8.23, och vi kommer vara utomhus fram till slutet av augusti. Från den 5 september går vi tillbaka till inomhusverksamheten.

Inomhuslokalerna är endast tillgängliga för lunch och även toaletten är i användning.

Grillen är också tillgänglig för användning på alla verksamhetsdagar för att grilla eget.

Tisdagar kl. 9–12 (öppen verksamhet 0–3 år)
Onsdagar kl. 9–12 (öppen verksamhet 0–3 år)
Torsdagar kl. 9–13 (öppen verksamhet 0–3 år)

Verksamheten för eftermiddagens bebisgrupper börjar från och med tisdagen 5 september.

Tisdagar kl. 13–15 (0–6 månader)
Onsdagar kl. 13–15 (6–11 månader)

Tilläggsinformation:

Jamina Bergholm, 050 376 2670, jamina.bergholm@grankulla.fi

Marianne Meriluoto, 050 411 5149, marianne.meriluoto@grankulla.fi,

Gården får användas fritt. Kontakta personalen för att låna utomhusleksaker då familjeverksamheten har öppet.

Öppen familjeverksamhet

Den öppna familjeverksamheten fungerar som träffpunkt för barnfamiljer, där de har möjlighet att umgås med andra familjer i samma livssituation. 

Barn och vuxna kan umgås både fritt och under ledd verksamhet. Föräldrarna har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och delta i planeringen tillsammans med ledaren. Barnen deltar i verksamheten tillsammans med sin förälder, mor- eller farförälder, vårdare eller annan vuxen.

Verksamheten är gratis för deltagarna, och den inverkar inte på hemvårdsstödets storlek. Alla kan delta utan förhandsanmälning. Barnen är försäkrade, men alltid på den medföljande vuxnes ansvar.

Föräldrarna har möjlighet diskutera konfidentiellt ärenden som berör barnets vård, utveckling, fostran eller familjesituation.

Vi fungerar i det tidigare Parkgrändens daghem (Thurmansallen 1). Parkeringsplats finns i hörnet av Thurmansallen och Junghansgränden. 

Stöd för hemvård av barn

Om ett barn under 3 år vårdas hemma har man rätt till stöd för hemvård av barn (hemvårdsstöd). Barnet kan skötas av barnets förälder, den partner som bor tillsammans med föräldern eller vårdnadshavaren, en annan person eller en anställd vårdare som tar hand om barnet.

Hemvårdsstöd kan också betalas för de syskon som är under skolåldern och som vårdas hemma. Utbetalningen av hemvårdsstödet upphör senast då det yngsta barnet fyller 3 år.

Hemvårdsstöd kan inte betalas för ett barn som har en kommunal plats inom småbarnspedagogik.

I hemvårdsstödet ingår

  • vårdpenning, som inte är beroende av familjens inkomster
  • vårdtillägg, som påverkas av familjens sammanlagda inkomster
  • ett eventuellt kommuntillägg, beroende på hemkommun.

Familjens inkomster inverkar inte på vårdpenningens belopp. Vårdpenning betalas separat för varje barn som är berättigat till stöd. Vårdpenningens belopp är följande:

  • för ett barn under 3 år 350,27 euro per månad
  • för alla andra barn i familjen som är under 3 år 104,86 euro per månad och barn
  • för barn som är över 3 år men under skolåldern 67,38 euro per månad och barn.

vårdtillägget inverkar familjens storlek och bruttoinkomster. Vårdtillägget är högst 187,45 euro per månad. Vårdtillägg betalas för endast ett barn.

Kommuntillägg betalas för vård av familjens yngsta barn som omfattas av hemvårdsstöd. Kommuntillägg till hemvårdsstödet beviljas enligt samma villkor som det lagstadgade hemvårdsstödet så att barnets vårdare kan utöver föräldrarna vara en far- eller morförälder, annan släkting eller liknande, dvs. någon annan än en förälder. En förutsättning för stödet är att vården pågår minst en månad.Kommuntillägg till hemvårdsstödet betalas för vård av familjens yngsta barn som omfattas av hemvårdsstöd. Summan på kommuntillägget i Grankulla är

  • 220 €/månad då barnet är under 18 månader
  • 200€/månad då barnet har fyllt 18 månader men inte 24 månader

Kommuntillägg till hemvårdsstödet betalas inte för barn som har fyllt 24 månader. Kommuntillägget betalas av FPA som en höjning av vårdpenningen. Kommuntillägget ansöks inte om skilt.

Kommuntillägg betalas också för adopterade barn enligt samma principer som övriga barn, men man beaktar i stället för barnets alder den tid som har gått från adoptionen. Kommuntillägg för adopterade barn anhålls om direkt av staden med en fritt formulerad ansökan som riktas till chefen för småbarnsfostran. Till anhållan bifogas skattekort samt FPA:s beslut om hemvårdsstöd.

Mer information: www.kela.fi/web/sv/stod-for-hemvard

Tillfällig barnpassning