Avoimen perhetoiminnan toiminta-ajat syksyllä 2023:

Avoin perhetoiminta aloittaa syksyn toiminnan elokuussa torstaina 10.08.23 ulkotoimintana ja olemme ulkona aina elokuun loppuun. Syyskuun 05.09. siirrymme takaisin sisätoimintaan.

Sisätilat ovat käytettävissä ainoastaan lounastamiseen ja myös WC on käytössänne.

Grilli on myös käytössä kaikkina toimintapäivinä omien eväiden grillaamiseen.

Tiistaisin klo 9–12 (avointa toimintaa 0–3 v)
Keskiviikkoisin klo 9–12 (avointa toimintaa 0–3)
Torstaisin klo 9–13 (avointa toimintaa 0–3)

Iltapäivän vauvaryhmät aloittavat toiminnan syyskuu tiistai 05.09.alkaen.

Tiistaisin klo 13–15 (0–6 kk)
Keskiviikkoisin klo 13–15 (6–11 kk)

Tiedustelut:

Jamina Bergholm, 050 376 2670 jamina.bergholm@kauniainen.fi

Marianne Meriluoto, 050 411 5149 marianne.meriluoto@kauniainen.fi

Piha-alue on vapaasti käytettävissä ja ulkoleikkivälineet saa henkilökunnalta Avoimen aukioloaikoina.

Avoin perhetoiminta

Avoin perhetoiminta on lapsiperheiden kohtaamispaikka, jossa perheet voivat viettää aikaa muiden lapsiperheiden seurassa.

Lapset ja aikuiset voivat tavata toisiaan vapaan yhdessäolon tai ohjatun toiminnan merkeissä. Vanhemmat voivat vaikuttaa toiminnan sisältöön ja osallistua suunnitteluun ohjaajan kanssa. Lapset osallistuvat toimintaan vanhempansa, isovanhempansa, hoitajansa tai muun aikuisen seurassa.

Toiminta on asiakkaille ilmaista, eikä se vaikuta kotihoidontuen suuruuteen. Siihen voivat osallistua kaikki ilman ennakkoilmoittautumista. Lapset ovat vakuutettuja, mutta aina mukana tulleen aikuisen vastuulla.

Asiakkailla on mahdollisuus  keskustella luottamuksellisesti lapsen hoitoon, kehitykseen, kasvatukseen tai perhetilanteeseen liittyvistä asioista.

Avoin Perhetoiminta sijaitsee Puistokujan päiväkodissa, osoitteessa Thurmanin puistotie 1. Parkkipaikat ovat Thurmanin puistotien ja Junghansinkujan risteyksessä.

Lasten kotihoidon tuki

Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Hoitaja voi olla lapsen vanhempi, vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso, lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen  päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta. Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.

Kotihoidon tukeen kuuluu

  • hoitoraha, johon eivät vaikuta perheen tulot
  • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot
  • kuntalisä.

Lasten kotihoidon tuen hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on

  • yhdestä alle 3-vuotiaasta 350,27 e/kk
  • muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 104,86 e/kk/lapsi
  • yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 67,38 e/kk/lapsi.

Lasten kotihoidon tuen hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 187,45 e/kk. Sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan perheen nuorimmasta kotihoidon tuen piirissä olevasta lapsesta. Kotihoidon tuen kuntalisä myönnetään yhtenevästi suhteessa lakisääteisten kotihoidon tuen edellytyksiin siten, että lapsen hoitajana voi toimia vanhemman lisäksi myös isovanhempi, muu sukulainen tms. eli joku muu kuin vanhempi. Tuen saamisen edellytyksenä on vähintään kuukauden mittainen ajanjakso. Kotihoidon tuen kuntalisän määrä Kauniaisissa on

  • 220 €/kk kun lapsi on alle 18 kk ikäinen
  • 200€/kk kun lapsi on yli 18 kk ikäinen, mutta alle 24 kk ikäinen

Kotihoidon tuen kuntalisää ei makseta yli 24 kk ikäisestä lapsesta.
Kuntalisä maksetaan Kelan toimesta hoitorahan korotuksena. Kuntalisää ei haeta erikseen.

Kuntalisää maksetaan adoptoidusta lapsesta samoin periaattein kuin muista lapsista, huomioiden ikärajojen sijasta aika, joka on kulunut adoptiosta. Adoptoidusta lapsesta maksettavaa kotihoidon tuen kuntalisää haetaan suoraan kaupungilta vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan varhaiskasvatuspäällikölle. Hakemukseen liitetään etuusverokortti sekä Kelan antama päätös kotihoidon tuesta. 

Lisätietoja www.kela.fi/kotihoidontuki

Tilapäistä lastenhoitoapua