News

Please note that you must register in advance for our indoor activities until further notice.

If you want to register or if you have questions, please phone or email us:

050 411 5149, 050 376 2670 tai marianne.meriluoto@kauniainen.fi, jamina.bergholm@kauniainen.fi

Our group meetings are on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays at 9–11 in the mornings and 13–15 in the afternoons.

The yard is open to all. Please contact the staff if you want to borrow outdoor play equipment during our opening hours.

Avoin perhetoiminta on tarkoitettu lapsiperheiden kohtaamispaikaksi, jossa vanhemmilla on mahdollisuus viettää aikaa oman lapsensa kanssa muiden samassa tilanteessa olevien aikuisten seurasssa.

Lapset ja aikuiset voivat tavata toisiaan vapaan yhdessäolon tai ohjatun toiminnan merkeissä. Vanhemmat voivat vaikuttaa toiminnan sisältöön ja osallistua suunnitteluun ohjaajan kanssa. Lapset osallistuvat toimintaan vanhempansa, isovanhempansa, hoitajansa tai muun aikuisen seurassa.

Toiminta on asiakkaille ilmaista, eikä se vaikuta kotihoidontuen suuruuteen. Siihen voivat osallistua kaikki ilman ennakkoilmoittautumista. Lapset ovat vakuutettuja, mutta aina mukana tulleen aikuisen vastuulla.

Asiakkailla on mahdollisuus  keskustella luottamuksellisesti lapsen hoitoon, kehitykseen, kasvatukseen tai perhetilanteeseen liittyvistä asioista.

Avoin Perhetoiminta sijaitsee Puistokujan päiväkodissa, osoitteessa Thurmanin puistotie 1. Parkkipaikat ovat Thurmanin puistotien ja Junghansin kujan risteyksessä.

Lasten kotihoidon tuki

Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Hoitaja voi olla lapsen vanhempi, vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso, lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen  päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.

Kotihoidon tukeen kuuluu

  • hoitoraha, johon eivät vaikuta perheen tulot
  • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot
  • kuntalisä.

Lasten kotihoidon tuen hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on

  • yhdestä alle 3-vuotiaasta 342,95 e/kk
  • muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 102,67 e/kk/lapsi
  • yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 65,97 e/kk/lapsi.

Lasten kotihoidon tuen hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 183,53 e/kk. Sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan perheen nuorimmasta kotihoidon tuen piirissä olevasta lapsesta. Kotihoidon tuen kuntalisä myönnetään yhtenevästi suhteessa lakisääteisten kotihoidon tuen edellytyksiin siten, että lapsen hoitajana voi toimia vanhemman lisäksi myös isovanhempi, muu sukulainen tms. eli joku muu kuin vanhempi. Tuen saamisen edellytyksenä on vähintään kuukauden mittainen ajanjakso. Kotihoidon tuen kuntalisän määrä Kauniaisissa on

220 €/kk kun lapsi on alle 18 kk ikäinen

200€/kk kun lapsi on yli 18 kk ikäinen, mutta alle 24 kk ikäinen

Kotihoidon tuen kuntalisää ei makseta yli 24 kk ikäisestä lapsesta.
Kuntalisä maksetaan KELA:n toimesta hoitorahan korotuksena. Kuntalisää ei haeta erikseen.

Kuntalisää maksetaan adoptoidusta lapsesta samoin periaattein kuin muista lapsista, huomioiden ikärajojen sijasta aika, joka on kulunut adoptiosta. Adoptoidusta lapsesta maksettavaa kotihoidon tuen kuntalisää haetaan suoraan kaupungilta vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan varhaiskasvatuspäällikölle. Hakemukseen liitetään etuusverokortti sekä KELA:n antama päätös kotihoidon tuesta. 

Lisätietoja www.kela.fi/kotihoidontuki

A temporary babysitter?