Strategier

Grankulla stads strategi 2018-2022 (pdf)

Grankulla stads strategi 2023-2030 (pdf)

Strategin 2023-2030 i berättande form (pdf)

Program

Barn- och ungdomspolitiskt program 2011-2016 (pdf)

Bildningens tvåspråkighetsprogram 2015-2017 (pdf)

Bildningspolitiskt program 2014-2016 (pdf)

Bostadsprogram 2017-2021 (-2025) (pdf)

Delaktighetsprogram och kommunikationsanvisningar 2019-2022 (pdf)

IKT-programmet 2021-2023 (pdf)

Helhetsplan för mentalvårdsarbetet 2008-2015 (pdf)

Idrottsanläggningsplan 2020-2030 (pdf)

Insatsområdena i klimat- och energifrågor (ILME-programmet) 2017-2021 (pdf) (på finska)

Kulturprogram (pdf)

Program för cykelfrämjande 2016-2024 (pdf)

Program för förebyggande rusmedelsarbete 2018-2022 (pdf)

Program för företagande och näringsliv 2015-2017 (pdf)

Program för integrationsfrämjande 2018-2022 (pdf)

Resurssmart färdplan (pdf)

Sport- och motionsprogram 2020-2023 (pdf)

Säkerhetsplan (pdf)

Tvåspråkighetsprogram 2015-2017 (pdf)

Ungdomsgarantin i Grankulla (pdf)

Välfärdsberättelse och välfärdsplan 2022-2025 (pdf)

Välfärdsplan för barn och unga 2021-2023 (pdf)

Äldrepolitisk strategi 2011‐2016 (pdf)

Stadgor

Byggnadsordning (pdf)

Förvaltningsstadga, i kraft fr.o.m. 1.8.2022 (pdf)

Förvaltningsstadga, i kraft t.o.m. 31.7.2022 (pdf)

Miljöskyddsföreskrifter (pdf)

Reglemente för begravningsplatsen, i kraft fr.o.m. 1.1.2023 (pdf)

Reglemente för begravningsplatsen, i kraft t.o.m. 31.12.2022 (pdf)

Verksamhetsstadga för handikapprådet (pdf)

Verksamhetsstadga för ungdomsfullmäktige (pdf)

Verksamhetsstadga för äldrerådet (pdf)

Övrigt

Koncerndirektiv (pdf)

Riktlinjer för flaggning (pdf)

Upphandlingsanvisningar (pdf)