Strategier

Grankulla stads strategipresentation 2023–2030 (pdf)

Grankulla stads strategi 2023–2030 (pdf)

Strategin 2023–2030 i berättande form (pdf)

Program

Balanseringsprogram för ekonomin 2025-2027 (pdf)

Barn- och ungdomspolitiskt program 2011-2016 (pdf)

Bildningens tvåspråkighetsprogram 2015-2017 (pdf)

Bildningspolitiskt program 2014-2016 (pdf)

Bostadsprogram 2017-2021 (-2025) (pdf)

IKT-programmet 2021-2023 (pdf)

Idrottsanläggningsplan 2020-2030 (pdf)

Insatsområdena i klimat- och energifrågor (ILME-programmet) 2017-2021 (pdf) (på finska)

Kulturprogram (pdf)

Personalprogram 2024-2026 (pdf) (på finska, översättning kommer senare)

Program för cykelfrämjande 2016-2024 (pdf)

Program för missbruksförebyggande arbete 2023-2025 (pdf)

Program för företagande och näringsliv 2015-2017 (pdf)

Program för integrationsfrämjande 2024-2025 (pdf)

Resurssmart färdplan (pdf)

Sport- och motionsprogram 2020-2023 (pdf)

Säkerhetsplan (pdf)

Tvåspråkighetsprogram 2015-2017 (pdf)

Ungdomsgarantin i Grankulla (pdf)

Välfärdsberättelse 2018-2021 (pdf)

Välfärdsplan 2022-2025 (pdf)

Välfärdsplan för barn och ungdomar 2024-2025 (pdf)

Åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat (SECAP) (pdf)

Äldrepolitiskt program 2023-2025 (pdf)

Stadgor

Byggnadsordning (pdf)

Förvaltningsstadga, i kraft fr.o.m. 1.8.2024 (pdf)

Förvaltningsstadga, i kraft t.o.m. 31.7.2024 (pdf)

Miljöskyddsföreskrifter (pdf)

Reglemente för begravningsplatsen (pdf)

Verksamhetsstadga för handikapprådet (pdf)

Verksamhetsstadga för ungdomsfullmäktige (pdf)

Verksamhetsstadga för äldrerådet (pdf)

Delegeringsbeslut

Byggnadsutskottet (beslutet på finska)

Rakennusvaliokunnan delegoinnit rakennustarkastajalle 2021-2023 (25.8.2021)

Finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik (beslut på finska)

Suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan toimivallan edelleen siirtäminen (16.8.2023)

Samhällstekniska utskottet (beslut på finska)

Kaupungin vuokra-asuntojen asukasvalintapäätökset (14.11.2023)

Yhdyskuntavaliokunnan toimivallan siirtäminen edelleen viranhaltijoille (delegoinnit) (31.8.2021)

Yhdyskuntavaliokunnan päätösvallan delegointi (17.1.2023)

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik

Vidaredelegering av svenska utskottets för undervisning och småbarnspedagogik beslutanderätt (23.8.2023)

Välfärdsutskottet (tidigare kultur- och fritidsutskottet) (beslut på finska)

Hyvinvointivaliokunnan toimivallan edelleen siirtäminen (4.10.2023)

Övrigt

Kommunikationsanvisningar 2023-2025 (pdf)

Koncerndirektiv (pdf)

Riktlinjer för flaggning (pdf)

Riktlinjer för organisationssamarbete (pdf)

Upphandlingsanvisningar (pdf)