Strategiat

Kauniaisten kaupungin strategiaesitys 2023-2030 (pdf)

Kauniaisten kaupunkistrategia 2023-2030 (pdf)

Strategia 2023-2030 tarinallistetussa muodossa (pdf)

Ohjelmat

Asunto-ohjelma 2017-2021 (-2025) (pdf)

Ehkäisevän päihdetyön ohjelma 2023-2025 (pdf)

Henkilöstöohjelma 2024-2026 (pdf)

Hyvinvointikertomus 2018-2021 (pdf)

Hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 (pdf)

ICT-ohjelma 2021-2023 (pdf)

Ikäohjelma 2023-2025 (pdf)

Kaksikielisyysohjelma 2015-2017 (pdf)

Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP) (pdf)

Kotoutumisen edistämisen ohjelma 2024-2025 (pdf)

Kulttuuriohjelma (pdf)

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011-2016 (pdf)

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2024-2025 (pdf)

Liikkumisohjelma 2020-2023 (pdf)

Liikuntapaikkasuunnitelma 2020-2030 (pdf)

Nuorisotakuu Kauniaisissa (pdf)

Pyöräilyn edistämisohjelma 2016-2024 (pdf)

Resurssiviisauden tiekartta (pdf)

Sivistyspoliittinen ohjelma 2014-2016 (pdf)

Sivistystoimen kaksikielisyysohjelma 2015-2017 (pdf)

Talouden tasapainottamisohjelma 2025-2027 (pdf)

Turvallisuussuunnitelma (pdf)

Yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 (pdf)

Säännöt

Hallintosääntö, voimassa 1.8.2024 alkaen (pdf)

Hallintosääntö, voimassa 31.7.2024 asti (pdf)

Hautausmaan ohjesääntö (pdf)

Nuorisovaltuuston toimintasääntö (pdf)

Rakennusjärjestys (pdf)

Vammaisneuvoston toimintasääntö (pdf)

Vanhusneuvoston toimintasääntö (pdf)

Ympäristönsuojelumääräykset (pdf)

Delegointipäätökset

Hyvinvointivaliokunta (entinen kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta)

Hyvinvointivaliokunnan toimivallan edelleen siirtäminen (4.10.2023)

Rakennusvaliokunta

Rakennusvaliokunnan delegoinnit rakennustarkastajalle 2021-2023 (25.8.2021)

Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta (päätös ruotsiksi)

Vidaredelegering av svenska utskottets för undervisning och småbarnspedagogik beslutanderätt (23.8.2023)

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta

Suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan toimivallan edelleen siirtäminen (16.8.2023)

Yhdyskuntavaliokunta

Kaupungin vuokra-asuntojen asukasvalintapäätökset (14.11.2023)

Yhdyskuntavaliokunnan toimivallan siirtäminen edelleen viranhaltijoille (delegoinnit) (31.8.2021)

Yhdyskuntavaliokunnan päätösvallan delegointi (17.1.2023)

Muuta

Hankintaohjeet (pdf)

Konserniohje (pdf)

Järjestöyhteistyön linjaukset (pdf)

Liputusohje (pdf)

Viestintäohje 2023-2025 (pdf)