Eftersom de flesta dataskyddsbeskrivningarna och registerbeskrivningarna bara är uppgjorda på finska, så publiceras innehållet enbart på den finskspråkiga sidan.

Till den finskspråkiga sidan