Täältä löydät Kauniaisten kaupungin tietosuojaselosteet ja rekisteriselosteet toimialoittain järjestettyinä.

Tietosuojaselosteissa ja rekisteriselosteissa informoidaan asiakkaan oikeuksista ja kerrotaan ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään kunkin rekisterin kohdalla, esim. mitä tietoja kerätään ja miten tietoja suojataan. Kun henkilötietoja kertyy tietyn käyttötarkoituksen johdosta, syntyy niistä yhdessä rekisteri.

Tietosuojaselosteet

Yleishallinto

Hallintopalvelut

Asianhallintajärjestelmä (pdf)

Kiinteistöjen tallentava kameravalvontajärjestelmä (pdf)

Kyselyihin vastanneiden henkilörekisteri, Webropol (pdf)

Luottamushenkilörekisteri (pdf)

Sidonnaisuusrekisteri (pdf)

Sisäisen ilmoituskanavan rekisteri (pdf)

Sähköinen allekirjoituspalvelu (pdf)

Sähköinen kokousjärjestelmä (pdf)

Vaalien toimittaminen, vaalirekisterit (pdf)

Henkilöstö- ja palkkahallinto

Rekrytoinnin henkilörekisteri, Kuntarekry (pdf)

Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Erikoisruokavaliot kouluissa, päiväkodeissa sekä leiritoiminnassa (pdf)

Yhdyskuntatoimi

Kuntatekniikka

Hautausmaan asiakasrekisteri (pdf)

Kaivu- ja sijoitusluparekisteri (pdf)

Katujen kunnossa- ja puhtaanapidon asiakasrekisteri (pdf)

Postitorin ja Espoon kaupunkirata -hankkeiden tallentava kameravalvonta (pdf)

Maankäyttö

Internet-karttapalvelun käyttäjärekisteri (pdf)

Kiinteistöjen kauppahintarekisteri (pdf)

Kiinteistökaupat-rekisteri (pdf)

Kiinteistöosa (pdf)

Maankäyttösopimusrekisteri (pdf)

Maanvuokrasopimusrekisteri (pdf)

Poikkeamispäätökset (pdf)

Väestötiedot, Trimble Locus Väestöosa (pdf)

Sivistystoimi

Kansalaisopisto

HelleWi-kurssitietokanta (pdf)

Kirjasto

HelMet-kirjastojen asiakasrekisteri (pdf)

Opetustoimi

Oppilas- ja opiskelijarekisteri (pdf)

Rekisteriselosteet

Yleishallinto

Hallintopalvelut

Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä, Hedsam (pdf)

Puhelinluettelotietokanta (pdf)

Henkilöstö- ja palkkahallinto

HR-järjestelmä (pdf)

Palkanlaskentajärjestelmä, HIJAT (pdf)

Talouspalvelut

ProEconomica (pdf)

Status Hauta (pdf)

Tietohallinto

Manage Engine ServiceDesk (pdf)

Yhdyskuntatoimi

Konevarikko

Rekisteri Konevarikon asiakkaista (pdf)

Maankäyttö

Luettelo muusta mittaustoiminnasta (pdf)

Luettelo rakennusten maastoon merkitsemisestä (pdf)

Rakennusvalvonta

Lupapiste-palvelun käyttäjärekisteri (pdf)

Trimble Locus -kuntatietojärjestelmä_Rakennusvalvontasovellus (pdf)

Tilakeskus

Abloy Protec2 cliq-järjestelmä (sisältää kulunvalvonta ominaisuuden) (pdf)

Kaupungin vuokra-asuntorekisteri, Excel-tiedosto (pdf)

Sivistystoimi

Liikuntapalvelut

Uimahallin asiakasrekisteri (pdf)

Opetustoimi

Opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden asiakasrekisteri, asiakastietojärjestelmä AURA (pdf)

Varhaiskasvatus

Avoimen perhetoiminnan asiakasrekisteri (pdf)

Avoimen perhetoiminnan tilan ulosvuokrausrekisteri (pdf)

Esiopetuksen oppilashuoltorekisteri (pdf)

Päivähoitojärjestelmä, Effica päivähoito (pdf)

Päivähoitolaskutuksen saatavien seuranta (pdf)

Yksityiset perhepäivähoitajat (pdf)