Täältä löydät Kauniaisten kaupungin tietosuojaselosteet ja rekisteriselosteet toimialoittain järjestettyinä.

Tietosuojaselosteissa ja rekisteriselosteissa informoidaan asiakkaan oikeuksista ja kerrotaan ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään kunkin rekisterin kohdalla, esim. mitä tietoja kerätään ja miten tietoja suojataan. Kun henkilötietoja kertyy tietyn käyttötarkoituksen johdosta, syntyy niistä yhdessä rekisteri.

Tietosuojaselosteet

Yleishallinto

Hallintopalvelut

Kiinteistöjen tallentava kameravalvontajärjestelmä (pdf)

Luottamushenkilörekisteri (pdf)

Sidonnaisuusrekisteri (pdf)

Vaalien toimittaminen, vaalirekisterit (pdf)

Henkilöstö- ja palkkahallinto

COVID19-suojarekisteri (pdf)

Sosiaali- ja terveystoimi

Terveydenhuolto

Terveydenhuollon potilasrekisteri (pdf)

Yhdyskuntatoimi

Kuntatekniikka

Hautausmaan asiakasrekisteri (pdf)

Kaivu- ja sijoitusluparekisteri (pdf)

Katujen kunnossa- ja puhtaanapidon asiakasrekisteri (pdf)

Maankäyttö

Kiinteistöjen kauppahintarekisteri (pdf)

Kiinteistökaupat-rekisteri (pdf)

Kiinteistöosa (pdf)

Maankäyttösopimusrekisteri (pdf)

Maanvuokrasopimusrekisteri (pdf)

Poikkeamispäätökset (pdf)

Rekisteriselosteet

Yleishallinto

Hallintopalvelut

Asianhallintajärjestelmä, Dynasty_Henkilörekisteriseloste (pdf)

Asianhallintajärjestelmä, Dynasty_Tietojärjestelmäseloste (pdf)

Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä, Hedsam (pdf)

Puhelinluettelotietokanta (pdf)

Rekrytointi ja kyselyihin vastanneiden henkilörekisteri, Questback Essentials (pdf)

Henkilöstö- ja palkkahallinto

HR-järjestelmä (pdf)

Palkanlaskentajärjestelmä, HIJAT (pdf)

Talouspalvelut

ProEconomica (pdf)

Status Hauta (pdf)

Tietohallinto

Manage Engine ServiceDesk (pdf)

Sosiaali- ja terveystoimi

Hallinto

Kaupungin vuokra-asuntorekisteri, Excel-tiedosto (pdf)

Sosiaalipalvelut

Effica yksilö- ja perhehuollon tietojärjestelmän osarekisterit_Kehitysvammapalvelut (pdf)

Effica yksilö- ja perhehuollon tietojärjestelmän osarekisterit_Lastensuojelu (pdf)

Effica yksilö- ja perhehuollon tietojärjestelmän osarekisterit_Pakolaishuollon palvelut (pdf)

Effica yksilö- ja perhehuollon tietojärjestelmän osarekisterit_Perheneuvola (pdf)

Effica yksilö- ja perhehuollon tietojärjestelmän osarekisterit_Päihdehuollon palvelut (pdf)

Effica yksilö- ja perhehuollon tietojärjestelmän osarekisterit_Toimeentulotuki (pdf)

Effica yksilö- ja perhehuollon tietojärjestelmän osarekisterit_Vammaispalvelut (pdf)

Effica yksilö- ja perhehuollon tietojärjestelmän osarekisterit_Välitystiliasiakkaat (pdf)

Elatussopimukset (pdf)

Henkilötutkinnat nuorista rikoksentekijöistä (pdf)

Kuljetuspalveluasiakkaat, LIKUMA-ohjelma (pdf)

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat selvitykset (pdf)

Lastenvalvojan tietojärjestelmä osarekistereineen, Effica lastenvalvoja ohjelma, manuaaliarkisto (pdf)

Valvontaan määrätyt nuoret rikoksentekijät (pdf)

Terveydenhuolto

KanTa-palvelut_Omien tietojen katselu (pdf)

KanTa-palvelut_Potilaan tiedonhallintapalvelu (pdf)

KanTa-palvelut_Reseptiarkisto (pdf)

KanTa-palvelut_Reseptikeskus (pdf)

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelujen asiakasrekisteri (useita osarekistereitä) (pdf)

Yhdyskuntatoimi

Konevarikko

Rekisteri Konevarikon asiakkaista (pdf)

Maankäyttö

Kaupanvahvistajan päiväkirjat (pdf)

Luettelo muusta mittaustoiminnasta (pdf)

Luettelo rakennusten maastoon merkitsemisestä (pdf)

Trimble Locus -kuntatietojärjestelmä_Väestötiedot (pdf)

Rakennusvalvonta

Lupapiste-palvelun käyttäjärekisteri (pdf)

Trimble Locus -kuntatietojärjestelmä_Rakennusvalvontasovellus (pdf)

Tilakeskus

Abloy Protec2 cliq-järjestelmä (sisältää kulunvalvonta ominaisuuden) (pdf)

Sivistystoimi

Kansalaisopisto

HelleWi-kurssitietokanta (pdf)

Kirjasto

HelMet-kirjastojen asiakasrekisteri (pdf)

HelMet-kirjastojen kokoelmatietokanta ja asiakasrekisteri_Tietojärjestelmäseloste (pdf)

Liikuntatoimi

Uimahallin asiakasrekisteri (pdf)

Opetustoimi

Elevregister, Primus och Kurre (pdf)

Opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden asiakasrekisteri, asiakastietojärjestelmä AURA (pdf)

Starsoft Primus -hallinto-ohjelma (pdf)

Varhaiskasvatus

Avoimen perhetoiminnan asiakasrekisteri (pdf)

Avoimen perhetoiminnan tilan ulosvuokrausrekisteri (pdf)

Esiopetuksen oppilashuoltorekisteri (pdf)

Päivähoitojärjestelmä, Effica päivähoito (pdf)

Päivähoitolaskutuksen saatavien seuranta (pdf)

Yksityiset perhepäivähoitajat (pdf)