Täältä löydät Kauniaisten kaupungin tietosuojaselosteet ja rekisteriselosteet toimialoittain järjestettyinä.

Tietosuojaselosteissa ja rekisteriselosteissa informoidaan asiakkaan oikeuksista ja kerrotaan ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään kunkin rekisterin kohdalla, esim. mitä tietoja kerätään ja miten tietoja suojataan. Kun henkilötietoja kertyy tietyn käyttötarkoituksen johdosta, syntyy niistä yhdessä rekisteri.

Tietosuojaselosteet

Yleishallinto

Hallintopalvelut

Rekisteriselosteet

Yleishallinto

Hallintopalvelut

Henkilöstö- ja palkkahallinto

Talouspalvelut

Tietohallinto

Sosiaali- ja terveystoimi

Hallinto

Sosiaalipalvelut

Terveydenhuolto

Vanhuspalvelut

Yhdyskuntatoimi

Konevarikko

Maankäyttö

Rakennusvalvonta

Tilakeskus

Sivistystoimi

Kansalaisopisto

Kirjasto

Liikuntatoimi

Opetustoimi

Varhaiskasvatus