Enheternas egna sidor finns i balken till vänster under pilen bredvid Kommunal småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogiken är systematisk och målinriktad verksamhet som främjar barns uppväxt, utveckling och inlärning.

Småbarnspedagogiken är en central funktionell helhet inom servicen och stödsystemet för barnfamiljer. Föräldrarna har i första hand ansvar för sina barns fostran. Den offentliga småbarnspedagogikens uppgift är att stödja föräldrarna i deras föräldraskap och i barnets fostran. Barnets spontana lek har en central roll i småbarnsfostran. 

Alla barn under skolåldern har rätt till kommunal dagvård när föräldraledigheten upphör. Ett år innan läroplikten börjar har barnet rätt till avgiftsfri förskoleundervisning.

Småbarnspedagogiken skapar en grund för en balanserad uppväxt och utveckling. Småbarnspedagogiken som består av dagvård och förskoleundervisning utgör en helhet av vård, fostran och undervisning. Den kommunala småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i Grankulla bildar en enhetlig, sammanhängande verksamhet som bereder väg för barnet till den grundläggande utbildningen. Tillsammans med förskoleundervisningen bildar småbarnspedagogiken en helhet som främjar en välfärds-, omsorgs- och inlärningshelhet. Förskoleundervisningen ges i nära anslutning till småbarnspedagogiken. 

Kontakta oss

Annika Hiitola

Chef för småbarnspedagogik
Organisation
Småbarnsfostran

Camilla Hilden-Pinola

Servicehandledare inom småbarnspedagogiken
Organisation
Småbarnsfostran