HRM undersöker igen luftkvaliteten i Grankulla

Helsingfors regionens miljötjänster (HRM) undersöker igen detta år luftkvaliteten i Grankulla med hjälp av en mobil mätstation. Mätstationen är belägen invid Grankullavägen framför stadshuset och mäter bl.a. halterna av kvävedioksider samt mängden småpartiklar i luften. Mätresultaten beskriver luftkvaliteten i närheten av livligt trafikerade områden i Grankulla.

Du kan följa med luftkvaliteten i Grankulla via luftkvalitetskartan för huvudstadsregionen. Resultaten uppdateras en gång i timmen. Se mera här >

År 2013 då mätstationen senaste gång var placerad i Grankulla, undersökte man hur vedeldning påverkar luftkvaliteten i småhusområden.

Mera information om luftkvaliteten och luftkvalitetsmätningar hittar du på HRMs hemsida.

HRMs luftkvalitetssidor