Pilvet

Helsingin seudun ympäristöpalvelut seuraa ilmanlaatua jatkuvasti 11 mittausasemalla eri puolilla pääkaupunkiseutua. Osa mittausasemista ovat pysyviä ja osa siirrettäviä. Siirrettävillä mittausasemilla mitataan ilmanlaatua erityiskohteissa kuten vilkasliikenteisten pääväylien varsien, pientaloalueiden ja sataman läheisyydessä. Ilmanlaadun mittausasemilla on useita mittalaitteita, joilla mitataan useaa eri ilmansaastetta.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatutietoja voi seurata HSY:n sivuilta, tiedot päivittyvät tunneittain.

Kauniaisten ilmanlaatu

Kauniaisten ilmanlaatua mitataan viiden vuoden välein siirettävän mittausaseman avulla. Vuonna 2008 ja 2018 mittausasema sijaitsi Tunnelitiellä, ja seurannan avulla selvitettiin liikenteen vaikutusta keskustan vilkasliikenteisillä alueilla. Vuonna 2013 Kauniaisissa seurattiin puunpoltosta syntyviä pienhiukkasia.

Löydät lisätietoa Kauniaisten ilmanlaadusta tutustumalla HSy:n ilmalaatujulkaisuihin ja erityisesti vuosien 2008, 2013 ja 2018 raportteihin.