Pilvet

HSY seuraa taas ilmanlaatua Kauniaisissa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY mittaa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua sekä pysyvillä että vuosittain siirrettävillä mittausasemilla. Yksi mittausasema on vuoden 2023 ajaksi sijoitettu Kauniaisten keskustaan Kauniaistentielle.

Kauniaisissa selvitetään liikenteen ja katupölyn vaikutusta keskusta-alueen ilmanlaatuun. Kauniaisissa on mitattu ilmanlaatua samalla paikalla edellisen kerran vuonna 2018 ja nyt arvioidaan ilmanlaadun kehittymistä keskusta-alueella. Kauniaisten ilmanlaatua mitataan siirrettävällä mittausasemalla viiden vuoden välein sekä vuosittain passiivikeräimien avulla. Mittausasema sijaitsee Kauniaistentien etelälaidalla, kaupungintalon paikoitusalueen läheisyydessä. Liikennemäärä Kauniaisten tiellä on noin 13 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kauniaisten lisäksi ilmanlaadun siirrettävät mittausasemat sijaitsevat tänä vuonna Helsingissä Tapanilassa, Hämeenlinnanväylän varrella, jätevoimalan läheisyydessä Långmossebergenissä sekä Keravan keskustassa. Mittausasemat keräävät tietoa muun muassa hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten ja typenoksidien pitoisuuksista.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatutietoja voi seurata HSY:n sivuilta, tiedot päivittyvät tunneittain.

Kauniaisten ilmanlaatu

Kauniaisten ilmanlaatua mitataan viiden vuoden välein siirettävän mittausaseman avulla. Vuonna 2008 ja 2018 mittausasema sijaitsi Tunnelitiellä, ja seurannan avulla selvitettiin liikenteen vaikutusta keskustan vilkasliikenteisillä alueilla. Vuonna 2013 Kauniaisissa seurattiin puunpoltosta syntyviä pienhiukkasia.

Tämän lisäksi Kauniaisten keskustassa mitataan vuosittain liikenneperäistä typpidioksidia ns. passiivikeräimien avulla. Menetelmä ei ole yhtä tarkka kuin jatkuvatoimiset mittaukset, joten tulokset ovat suuntaa antavia. Yksi keräysjakso on kuukauden mittainen. Tuloksena saadaan kuukausikeskiarvot ja vuosikeskiarvo.

Löydät lisätietoa Kauniaisten ilmanlaadusta tutustumalla HSY:n ilmalaatujulkaisuihin ja erityisesti vuosien 2008, 2013 ja 2018 raportteihin.

HSY ilmanlaadunseuranta

Helsingin seudun ympäristöpalvelut seuraa ilmanlaatua jatkuvasti 11 mittausasemalla eri puolilla pääkaupunkiseutua. Osa mittausasemista ovat pysyviä ja osa siirrettäviä. Siirrettävillä mittausasemilla mitataan ilmanlaatua erityiskohteissa kuten vilkasliikenteisten pääväylien varsien, pientaloalueiden ja sataman läheisyydessä. Ilmanlaadun mittausasemilla on useita mittalaitteita, joilla mitataan useaa eri ilmansaastetta.