Luftkvalitet

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) mäter luftkvaliteten i huvudstadsregionen på flera permanenta och mobila mätstationer. Mobila mätstationer mäter luftkvaliteten vid särskilt utvalda objekt. så som vid livligt trafikerade huvudleder samt i småhusområden och hamnar. Mätstationerna är utrustade med flere olika typer av mätinstrument som mäter olika luftföroreningar.

Du kan följa med luftkvaliteten i huvudstadsregionen via HRM:s sidor, där mätresultaten uppdateras en gång i timmen.

Luftkvaliteten i Grankulla

Luftkvaliteten i Grankulla undersöks med fem års mellanrum. Åren 2008 och 2013 var mätstationen placerad vid Tunnelvägen, och syftet var då att undersöka trafikens inverkan i centrumområden med livlig trafik. År 2013 undersökte man i Grankulla hur vedeldning påverkar luftkvaliteten i ett småhusområde.

Därtill mäter man årligen i centrum av Grankulla trafikrelaterad kvävedioxid med hjälp av sk. passiva insamlare. Metoden är inte lika exakt som kontinuerliga mätningar, så resultaten är indikativa. En insamlingsperiod är en månad. Resultaten är månads- och årsmedelvärden.

Du hittar resultaten av luftkvalitetsmätningarna i Grankulla via HSY:s publikationer (speciellt åren 2008, 2013 och 2018).