Tillbaka till aktuellt
12.4.2024 | Miljö

Överkonsumtionsdagen symboliserar den dag på året då mänskligheten har förbrukat sin del av jordens ekologiska resurser som skulle ha räckt för oss under hela året.  

I Finland inträffar denna dag oftast redan i slutet av mars, vilket innebär att vi har förbrukat våra resurser för hela året på bara tre månader. Överkonsumtionsdagen fungerar som en viktig påminnelse om att vi har överskridit den ekologiska bärförmågan och att vi inte lever hållbart. Finlands överkonsumtionsdag inträffar detta år något senare än tidigare år. En sannolik orsak är minskad användning av stenkol. 

Men varför ska vi ta hänsyn till överkonsumtionsdagen i våra egna liv? Det är direkt relaterat till vårt personliga konsumtionsbeteende. Som samhälle måste vi granska vår påverkan och vårt koldioxidfotavtryck på jorden. Vi måste också fundera på hur vi kan minska vår ekologiska börda så att kommande generationer också har möjlighet till ett gott liv. Detta kan ske både genom vardagliga val och genom större beslut, som konsumtionsvanor och transport. 

Det är viktigt att inse att varje individuell handling påverkar helheten. Också med små förändringar kan vi avsevärt minska vårt ekologiska fotavtryck. Till exempel att använda energieffektiva apparater, återvinning och att välja hållbara produkter är konkreta steg i rätt riktning. 

Överkonsumtionsdagen påminner oss om att resurserna är begränsade. Naturresurserna är inte oändliga, och det är livsviktigt att lära sig att använda dem hållbart. Detta innebär också ekonomisk hållbarhet – hur kan vi bygga ett samhälle som kan upprätthålla välbefinnandet utan att vara beroende av överanvändning av resurser?  

Var och en av oss kan göra vårt bidrag genom att minska vår ekologiska belastning. Är det inte dags att titta på våra konsumtionsvanor och hitta mer hållbara sätt att leva? Vår framtid beror på hur vi lyckas anpassa oss till en mer hållbar och balanserad livsstil. 

Överkonsumtionsdagen uppmuntrar oss också att reflektera över våra egna värderingar och prioriteringar. Är kontinuerlig konsumtion och materiell rikedom verkligen det vi strävar efter? Eller kunde vi hitta lycka och mening i mer hållbara och ekologiska levnadssätt? 

I Finland bör konsumtionsrelaterade utsläpp minska med cirka 70 % (beräkning av Finlands Naturpanel) från nuvarande nivå till år 2035 för att vi ska vara på rätt väg mot mer hållbar konsumtion. Under förra hösten rapporterades det om invånarnas konsumtionsvanor i Grankulla, då det visade dig att de var de högsta bland kommunerna som deltog i Kulma-projektet när det gällde köp av varor och tjänster per invånare. Konsumtionsvanor bör därför ändras betydligt och överkonsumtionsdagen är en bra tidpunkt att stanna upp och tänka på detta.