Takaisin ajankohtaisiin
12.4.2024 | Ympäristö

Ylikulutuspäivä symboloi sitä hetkeä vuodesta, jolloin ihmiskunta on käyttänyt loppuun sen osuuden maapallon ekologisista resursseista, jotka olisi tarkoitus riittää koko vuodeksi.  

Suomessa tämä päivä osuu usein jo maaliskuun loppuun, eli olemme käyttäneet koko vuoden resurssimme vain kolmessa kuukaudessa. Ylikulutuspäivä toimii tärkeänä muistutuksena siitä, että olemme ylittäneet ekologisen kantokyvyn emmekä elä kestävästi. Tänä vuonna Suomen ylikulutuspäivä on hieman myöhemmin kuin edellisinä vuosina. Todennäköinen syy tähän on Suomessa vähentynyt kivihiilen käyttö.  

Mutta miksi ylikulutuspäivää tulisi huomioida omassa elämässämme? Se liittyy suoraan henkilökohtaiseen kulutuskäyttäytymiseemme. Yhteiskuntana meidän tulee tarkastella omaa vaikutustamme maapalloon. Meidän tulisi miettiä, kuinka voimme vähentää ekologista taakkaamme niin, että myös seuraavilla sukupolvilla olisi mahdollisuus hyvään elämään. Tämä voi tapahtua niin arjen valinnoissa kuin suuremmissa päätöksissä kuten kulutustottumuksissa ja liikkumisessa.  

On tärkeää tunnistaa, että jokainen yksilöllinen teko vaikuttaa osaltaan kokonaisuuteen. Pienilläkin muutoksilla voimme merkittävästi vähentää ekologista jalanjälkeämme. Esimerkiksi energiatehokkaiden laitteiden käyttöönotto, kierrättäminen ja kestävien tuotteiden valitseminen ovat konkreettisia askelia oikeaan suuntaan.  

Ylikulutuspäivä muistuttaa meitä resurssien rajallisuudesta. Luonnonvarat eivät ole loputtomat ja on elintärkeää oppia käyttämään niitä kestävästi. Tämä tarkoittaa myös taloudellista kestävyyttä – miten voimme rakentaa yhteiskunnan, joka pystyy ylläpitämään hyvinvointia ilman, että se perustuu resurssien ylikäyttöön?  

Jokainen meistä voi tehdä osansa omalla panoksellaan vähentääkseen ekologista kuormitusta. Olisiko aika tarkastella omia kulutustottumuksiamme ja löytää kestävämpiä tapoja elää? Tulevaisuutemme riippuu siitä, miten kykenemme sopeutumaan kestävämpään ja tasapainoisempaan elämäntapaan.   

Ylikulutuspäivä kannustaa meitä pohtimaan myös omia arvojamme ja prioriteettejamme. Onko jatkuva kuluttaminen ja materiaalinen vauraus todella se, mitä tavoittelemme? Vai voisimmeko löytää onnea ja merkitystä esimerkiksi kestävämmistä ja ekologisemmista elämäntavoista?   

Suomessa kulutusperäiset päästöt tulisi saada vähenemään noin 70 % (Suomen Luontopaneelin laskelma) nykyisestä tasosta vuoteen 2035 mennessä, että olisimme oikealla tiellä kestävämpään kulutukseen. Kauniaisten asukkaiden kulutustottumuksista uutisoitiin viime syksyllä, kun niiden todettiin olevan tavaroiden ja palveluiden osalta per asukas Kulma-hankkeeseen osallistuneiden kuntien korkeimmat. Kulutustottumuksia tulisi siis muuttaa huomattavasti ja ylikulutuspäivä on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan tätä.