Kommunteknik


Resultatområdet för kommunteknik svarar för att planera, bygga och underhålla trafiklder, allmänna områden och grönområden samt  förvattenförsörjningen och begravningsplatsen.  Maskindepån har hand om stadens maskinpark och producerar reparationstjänster.

Kundparkering

Parkeringsplatser för kunder finns längs Elevhemsvägen.
Portarna vid Elevhemsvägen och Södra Mossavägen stängs fredagar klockan 13.45.

Felanmälningar

Nödnummer och felanmälan