Tillbaka till aktuellt
15.4.2024 | Stadsbanan

Trädfällningarna på stadsbanans Grankulla-sträcka är i huvudsak redan gjorda. Träd måste fällas både på grund av nya strukturer och för skyddsområden längs järnvägen. Nedan ser du en bild på hur skyddsområden behöver utrymme i järnvägsprojektet.

Järnvägens skyddsområde främjar en säker användning av järnvägen och baserar sig på banlagen. Fastän området inte hör till Trafikledsverkets järnvägsområde har verket rätt att avlägsna så kallad riskvegetation såsom träd på området.

Bilden visar hur skyddsområdet märkts ut enligt banlagen. Staten är markägare för järnvägsområdet, men skyddsområdet sträcker sig till privata markägares fastigheter. Järnvägsområdet och skyddsområdet har en sammanlagd bredd på 30 meter från banan. (Bild: Trafikledsverket).

Den synliga delen av banan är endast en del av järnvägsstrukturen, och byggnadsgrunden kommer att sträcka sig långt utöver själva banan. På dessa områden genomförs grundförstärkningsarbeten och byggs torrläggningssystem så som dagvattenrör. I samband med banbygget flyttar också HRM också vattenförsörjningslinjer på området.

Cykelleden Baanan byggs i huvudsak bredvid järnvägsskenorna, och därmed kan området där träfen fälls utnyttjas för projektet. Baanan byggs både på norra och södra sidan av järnvägsspåren i Grankulla.

Alla träd som kan sparas kommer att sparas. Nya träd planteras när arbetena är färdiga. Projektet har också tagit hänsyn till flygekorrar och de träd som de använder för sina rutter. Dessutom installeras stolpar för hjälpa dem på färden.