Takaisin ajankohtaisiin
15.4.2024 | Kaupunkirata

Kaupunkiratahankkeesta johtuva puiden kaataminen on Kauniaisten hankealueella pääosin tehty. Puita joudutaan kaatamaan sekä uusien rakenteiden tieltä että rautatiealueen suoja-alueelta. Alla olevaan kuvaan on merkitty, miten suoja-alueet tarvitsevat tilaa rataprojektissa.

Suoja-alue edistää rautatien turvallista käyttöä ja sen olemassaolo perustuu ratalakiin. Vaikka alue ei kuulu Väyläviraston hallinnoimaan rautatiealueeseen, niin Väylävirastolla on oikeus poistaa niin sanottua riskikasvillisuutta kuten puita.

Kuvaan on merkitty ratalain mukainen suoja-alue. Rautatiealueiden maanomistaja on valtio, mutta suoja-alue ulottuu yksityisten maanomistajien kiinteistöille. Yhteensä rautatiealueen ja suoja-alueen pituus radalta on 30 metriä. (Kuva: Väylävirasto).

Näkyvä osuus radasta on vain pieni osa radan rakennetta, ja radan perustukset tulevat ulottumaan pitkälle radan sivuille. Näillä alueilla tehdään myös rataan liittyviä pohjanvahvistustöitä sekä rakennetaan kuivatusrakenteita kuten hulevesilinjoja. Rakentamisen yhteydessä alueella tehdään myös HSY:n vesihuoltolinjojen siirtotöitä.

Pyöräilyväylä Baana sijoitetaan pääosin radan viereen, jolloin puunkaatoalue saadaan hyötykäyttöön. Kauniaisten osuudella Baana sijoittuu sekä radan pohjois- että eteläpuolelle.

Kaikki mahdolliset puut, mitkä voidaan säilyttää, säilytetään. Uusia puita istutetaan, kun työt ovat valmiit. Projektissa on huomioitu liito-oravapuut sekä kulkuyhteydet säilyttämällä olemassa olevaa puustoa. Lisäksi asennetaan liito-oravien hyppytolppia.