Tillbaka till aktuellt
17.4.2024 | Stadsbanan

Mellan Björkgård (Bolagsvägens tunnel) och Esbo centrum inleds områdesentreprenad 3 på Esbo stadsbana, med Destia som entreprenör. I denna områdesentreprenad byggs 4,5 kilometer nytt dubbelspår och sammanlagt nio broar repareras  och byggs. I samband med projektet utvecklas också förbindelser för gång- och cykeltrafik i området samt  byggs bullerskydd. Områdesentreprenad 3 pågår mellan mars 2024 och augusti 2028. 

Byggnadsarbetet mellan Bolagsvägen och Brandkårsgränden i Grankulla inleds i april 2024:
För att genomföra det nya spårparet byggs en ny järnvägsbro och ett grundvattentråg vid gångtunneln mellan Bolagsvägen och Brandkårsgränden. Samtidigt rivs den gamla bron på banans västra sida.

Stegvisa förändringar i gång- och cykeltrafikens rutter från och med april:

  • Gång- och cykelvägen mellan Brandkårsgränden och Banstigen tas ur bruk
  • Gång- och cykelvägen som går genom Thurmansparken mellan Grankullavägen och Grani skateboardpark tas ur bruk. Man kommer till och använda Grani skateboardpark som normalt fram till augusti
  • Ersättande vägar för fotgängare och cyklister visas på kartan och är markerade i terrängen.

Från och med april genomförs även jordtransporter mellan Brandkårsgränden och Björkgård. Trafiken till och från byggarbetsplatserna är tidvis upptagen. I Brandkårs-grändens byggarbetsplatstrafik och lätt trafik skär varandra vid ett tillfälligt övergångs-ställe. Var särskilt försiktig när du går i området.

Vi beklagar störningen!   Fråga vid behov:  eska3tiedotus@destia.fi   eller Telefonnummer för projektet ESKA AU3  041-7250 300 (medan arbetet pågår).