Tillbaka till aktuellt
25.4.2024 | Stadsbanan

För att kunna bygga byggplatsvägen som krävs för entreprenaden stängs gång- och cykelvägen som går via Thurmansparken från och med måndagen 29.4. Ersättande trygga gång- och cykelvägar finns markerade på kartan nedan och som skyltar i terrängen och gäller tills vidare. I praktiken måste fotgängarna- och cyklisterna gå via Ersvägen. Tunneln mellan Brandkårsgränden och Thurmansparken hålls öppen under entreprenaden.

Pålnings-, spontnings- och stabiliseringsarbeten påbörjas på banavsnittet mellan Björkgård och Grankulla på söndagen 5.5 i det område som markerats på bilden. Bullriga arbeten utförs i maj och juni, må–fre kl. 7–18, samt vid banavbrotten i maj och i sommaren. Under banavbrotten 5.5 och 19.5 utförs bullriga arbeten söder om banan under hela avbrottet, från cirka kl. 4 på söndagen till cirka kl. 4 på måndagen.

När arbetet har påbörjats är trafiken på byggarbetsplatsen ibland livlig. Vi ber alla trafikanter vara extra försiktiga då ni rör er i området. Vi ber alla följa anvisningarna och skyltarna som finns i terrängen även för eventuella ändringar.