Tillbaka till aktuellt
18.4.2024 | Kommunteknik

Asfalteringsarbeten startar vecka 18 och pågår i cirka en vecka, beroende på väderförhållandena och andra möjliga faktorer.

Under arbetets gång kan det förekomma trafikarrangemang i området, till exempel partiella körfältsavstängningar. Parkering kan vara begränsad under arbetet. Vi försöker minimera störningar och ber alla att vara förberedda på eventuella trafikarrangemang.

Har du frågor eller synpunkter angående beläggningsarbetet kan du kontakta stadens kommunteknik på 0505480391

Vi uppskattar ditt samarbete och din förståelse angående detta förbättringsprojekt.