Tillbaka till aktuellt
26.4.2024 | Stadsbanan

Tidigare meddelade byggandet av stödmuren utvidgas från Bredagränden åt öst ungefär 100 meter. Byggandet av den nya stödmuren börjar på måndagen 29.4 och beräknas pågå i 3-4 arbetsdagar.

Stödmuren består av pålar, vilket kommer att orsaka buller när de slås ner i marken. Arbetsområdet visas på kartan nedan. Spontslagningsarbetet utförs enligt beslutet från Ely-centralen på vardagar mån-fre mellan kl. 7-18.

Stödväggen som byggs möjliggör det kommande byggnadsarbetet av banan. Vi beklagar besväret!