Trafikräknare

I Grankulla undersöks utvecklingen av fotgängar-, cyklist-, kollektiv- och biltrafik. Förutom trafikvolymer och körhastigheter studeras variationen i trafikvolymerna och deras förändringar. Förutom stadens egna trafikmätningar samlas data in från externa datakällor och staden deltar i samarbetet med Esbo och Helsingforsregionens trafikundersökning. Trafikundersökningsdata används vid planläggningen och gatuplaneringen, trafikledningen, underhållet och som stöd för beslutsprocesserna.

I Grankulla finns fem räknare, som tar upp året runt antalet fotgängare och cyklister. Du kan se informationen som samlats in vid räkningspunkterna i Grankulla och hela Helsingforsregionen här: EcoCounter

Årlig data om biltrafiken samlas in i Grankullas kartservice (“Gator- och parker” samt “Trafikmängder”): Kauniaisten karttapalvelu

Från kartservicen framgår även annan info, gällande t.ex. anslutningsparkering med mera. Andra undersökningar gällande trafiken har samlats här nedan:

Kontakta oss

Anna Ahtila

Projektingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik