Tillbaka till aktuellt
17.5.2022 | Småbarnspedagogik och utbildning

Nya enheter

  1. Förskolan i Granhult från 1.8.2022
  2. ”Daghemmet Ekkulla”, tvåspråkig enhet, uppskattningsvis i mars 2023. Enheten erbjuder, förutom småbarnspedagogik under dagtid, även skiftesvård på finska och svenska dygnet runt samt under veckoslut och helger.

Upphörande enheter

  1. Daghemmet Grankottens verksamhet upphör under de närmaste åren. Beslutet (STS § 7, 11.3.2019) grundar sig på att byggnaden har överskridit sin användningstid och inte längre lönar sig att renovera. I planläggningen har det på tomten planerats boende. Tidpunkten för upphörandet har inte fastslagits, men uppskattas ske kring åren 2023 – 2024.
  2. Metsämajan päiväkoti –enhetens verksamhet förväntas upphöra under de närmaste åren. Beslutet (STS §81, 28.3.2012) grundar sig på att fastigheten har anvisats till småbarnspedagogikens behov för viss tid. Tidpunkten för upphörandet har inte fastslagits, men uppskattas ske kring åren 2023 – 2024.

Vårdnadshavare till barn som har plats i daghemmet Grankotten eller Metsämajan päiväkoti får ställa önskemål gällande vilken kommunal enhet för småbarnspedagogik de önskar att deras barn flyttar till. Man kan även anhålla om plats i en privat enhet för småbarnspedagogik direkt via den önskade privata enheten för småbarnspedagogik.

Förändringar i enheterna

Kasabergets daghem kommer från 1.8.2022 att ha verksamhetmedfyrabarngrupper: Blåbär, Lingon, Fårtickor och Guldkremlor. De två grupputrymmen som blir lediga används från och med 1.8.2022 av på svenska verkande grupper i språkbadsdaghemmet Kielikylpy Grani Språkbad.

Tilläggsuppgifter

Annika Hiitola

Chef för småbarnspedagogik
Organisation
Småbarnsfostran

Kristina Gustafsson

Ledare inom småbarnspedagogik
Organisation
Bildning – Småbarnsfostran