Metsämajan päiväkoti är en liten finskspråkig enhet för småbarnspedagogik i mitten av Grankulla. Enheten har tre barngrupper:

Tiitiäiset för 1 – 3 -åringar (tfn 050-382 4674)

Hippiäiset för 1-3 -åringar (tfn 050-411 5367)

Menninkäiset för 4 – 5 -åringar (tfn 040-688 8853)