Daghemmet Grankotten är ett daghem med tre grupper. Kottarna för 0-2-åringar, Ekorrarna för 3-5-åringar och Barren med 5-åringar. Daghemmet har eget kök där maten tillreds av vår kock.

Daghemmets adress är Brandkårsvägen 1-3, 02700 Grankulla.

Kontakta oss

Kristina Gustafsson

Ledare inom småbarnspedagogik
Organisation
Bildning – Småbarnsfostran