Daghemmet Grankotten är ett daghem med tre grupper. Kottarna för 0-3-åringar, Ekorrarna för 3-4-åringar och Barren med 5-åringar och förskola för 6-åringar. Daghemmet har eget kök där maten tillreds av vår kock.

Kontakta oss

Kristina Gustafsson

Ledare inom småbarnspedagogik
Organisation
Bildning – Småbarnsfostran